Horoskop pro Vodnáře na rok 2022

Většina Vodnářů zažije v roce 2022 nějaké šťastné životní období. První část znamení pod příznivým vlivem Jupiteru, prostřední část získává vlivem přízně Saturna ve Vodnáři, v některých případech je však Saturn příliš nesnesitelný učitel, jeho smysl pro pořádek a řád může být pro některé Vodnáře příliš tvrdý. Ostatní jej naopak využijí ke svému vzestupu. Jen malá část narozených mezi 31. lednem a 9. únorem zažívá zvraty vlivem Uranu v Býku. Ten umí potrápit především ohledně finanční situace a zdraví.

Do znamení Vodnáře v roce 2022 Slunce vstupuje dne 20. ledna v 03:39 a svoji pouť tímto znamením ukončí 18. února v 17:43 SEČ.

Jak číst tento horoskop?

Nejprve si najdeme řádek tabulky s narozeninami, jako příklad použijeme 23.ledna, den narozenin českého konstruktéra, vynálezce, průmyslníka a zakladatele Jawy, Františka Janečka, ročník 1878. Dle tabulky se jej týká pouze vliv:

 • Jupitera ve Vodnáři příznivě

Osoby narozené s F. Janečkem ve stejný den budou oplývat energií, kterou využijí k realizaci smělých plánů. Snadno, pomocí šťastných náhod, se seznámí s lidmi, kteří jim budou pomáhat dosáhnout velkých cílů. Projekty těchto Vodnářů budou odvážné, novátorské a lidem prospěšné. Pozor jen na to, že Jupiter intenzivně působí na jednotlivce jen cca 2 týdny, v daném případě to bude v druhé půlce května a na konci roku. Ke zužitkování šťastné náhody a nastartování projektu to stačí, ale pak je třeba vydržet s dechem i bez přízně Jupitera, tzn. rozložte si lépe síly, ten projekt za to stojí. Více v textu níže.

Podrobně: vlivy pomalých planet, vlivy, které nepřehlédneme, neboť jsou dlouhodobější

11 Vodnari 2022

P=příznivě , N=nepříznivě vyznačené oblasti udávají, kterých z vás se to týká. Pokud mezi ně patříte, musíte též nahlédnout do pohybů planet (viz tabulka 2 na konci) a odhadnout, kdy asi daný jev pro vás nastane. Chcete-li to přesně, rovnou se objednejte u mne.

Jupiter v Rybách neovlivňuje Vodnáře

V období od 29.12.2021 do 11.5.2022 a od 29.10. do 20.12.2022 prochází Jupiter Rybami a nebude mít na Vodnáře vliv.

Jupiter v Beranu nadchne Vodnáře k velkolepým činům

Týká se v roce 2022 období 11.5. –28.10. a od 20.12. do konce roku

 • 2022 narozených cca od 21. do 31. ledna

 • 2023 narozených cca od 22. ledna do 20. února

Klíčová slova pro P – příznivý vliv: příliv energie, činorodost, úspěch

Vodnáři z první třetiny (ostatní si počkají do dalšího roku) si v roce 2022 užijí své 2-3 týdny přízně Jupitera. Zaskočí své okolí energičností, neúnavností a lehkým megalomanstvím ohledně svých plánů, které se jim povětšinou podaří také dosáhnout. Náhlý přebytek své energie zaměří dle individuálního horoskopu: někdo se vrhne na cestování, někdo sportuje, jiný Vodnář rekonstruuje či alespoň vymaluje svůj příbytek. Další budou k nezastavení ohledně studia či tvůrčí činnosti. Mnozí se vrhnou do změny v oblasti zaměstnání nebo podnikání. Na vše, co si zamanou, budou mít dost sil, půjde jim to snadno a se štěstím shůry vše i řádně dokončí. Pozor, štěstí mohou mít i v pikantnějších záležitostech, při milostných avantýrách a změnách v partnerských vztazích. Milí Vodnáři, cokoliv jste odkládali z nedostatku sil či příležitostí, si naplánujte do „toho svého“ individuálního termínu. Není příliš dlouhý, Vy však nemáte problém si věci promyslet předem a tak využijete i pravidla „připravenému štěstí přeje“. Odhadnout dobu působení můžete z tabulky na konci tohoto článku nebo si ji zjistíte dotazem u svého astrologa.

Saturn ve Vodnáři upevňuje nový řád

Týká se v roce:

 • 2020 narozených cca od 21. do 22. ledna

 • 2021 narozených cca od 22. ledna do 3. února

 • 2022 narozených cca od 1. do 15. února

 • 2023 narozených cca od 12. do 20. února

Klíčová slova pro P – příznivý vliv: trvalost, řád, houževnatost, forma

Klíčová slova pro N – nepříznivý vliv: krize (osobní, pracovní i zdravotní), nesoulad s řádem, zatuhlost (mentální i fyzická), překonávání chronických problémů vytrvalostí

Již jsem k tomu pro Vodnáře psala a nadále zůstává v platnosti: Vážení Vodnáři, v tomto období bude hodně záležet na postavení Saturnu ve vašem osobním horoskopu. Je-li v dobrých vazbách a na vhodném místě, bude to pro vás čas přirozeného dosažení dlouhodobých cílů. Máte-li však Saturn v nepříjemných vazbách na ostatní prvky horoskopu, projdete si ke svým cílům trnitou cestou. Také záleží na tom, jak jste dosud plnili požadavky a školení Saturnu. Jestli máte zkoušky již úspěšně složeny, nebude to zas tak nepříjemné, půjde spíše o dobrý pocit jako z namáhavého, ale úspěšného sportovního či pracovního výkonu.

U Vodnářů se toho hodně točí kolem myšlení, myšlenek a ideálů. Milí Vodnáři, v době průchodu Saturnu vaším znamením toho možná moc nového neobjevíte, dopřejte si však čas k systematizaci poznatků. I tak se dá objevit nové.

Působí-li ve vašem horoskopu Saturn příznivě, pak můžete očekávat:

Pracovně: Projděte staré poznámky, utřiďte si v hlavě, počítači i na stole informace, dojděte k nezvratným závěrům. Skvělý čas pro vědce a techniky – udělejte kontrolní testy. Studenti, skládejte s odvahou zkoušky. Své dobré časy mají i vedoucí pracovníci. Myšlenky a nápady dojdou realizace.

A pokud toto nedokážete pracovně, zkuste do všedních dnů zapojit starší nápady a nechat je zakořenit v dobrý zvyk, příklady:

 • kratší, ale častější tělesná či duševní cvičení s důrazem na pravidelnost, zapisujte si změny, pozorování, výsledky.

 • pravidelnost zálohování dat, úklidu a údržby PC i jiné techniky, maximální „vytěžení“ možností techniky, kterou vlastníte. Budete překvapeni, s čím vším vám může pomoci již dnes, bez dalších nákladů.

 • udělejte ze starších kousků nové: nábytku i oděvů.

 • zaveďte si pořádek nejen v hlavě, ale i v dílně a garáži.

 • používejte deníček na nápady

Finančně: Investujte do nové techniky, ale konzervativně, tedy např. s důrazem na dlouhou životnost. Všechno se to točí kolem lepšího uspořádání, zvýšení efektivnosti a uvedení nápadů do praxe.

Vztahově: Saturn ve Vodnáři příliš „vztahový“ není, ale i zde půjde o překvapivé získání nové, vyšší kvality utříděním si myšlenek, pocitů a zavedením nových či oprášením starých zvyků. Takže navenek nemusí nikdo nic zpozorovat, ale vy se spolu jako pár budete cítit skvěle a stejně tak i každý samostatně, protože to nebude znamenat izolovaně. Také je to vhodný čas, aby staré známosti utvořily nový pár, znovu se dají dohromady ti, kteří se dříve rozešli. Rovněž jedinci s velkou potřebou svobody (nezaměňujte v tomto případě s nevěrností) v partnerském životě uznají důležitost spolehlivosti, trvalosti a pravidel.

Působí-li ve vašem horoskopu Saturn nepříznivě, pak můžete očekávat:

Pracovně: Časový stres, práce tolik, že se dá zvládnout jen se zaťatými zuby, s perfektní organizací a disciplínou.

Finančně: Dočasné omezení finančních prostředků přivede Vodnáře k trvalé větší ekonomičnosti, lepšímu přehledu o příjmech a výdajích. Také „systémově“ upozorní Vodnáře, kteří rádi považují hmotnou stránku života za méněcennou až nepodstatnou, že bez ní to na téhle planetě nejde. Aneb k čemu jsou vysoké ideály až plány na záchranu lidstva, když nedovedete sehnat prostředky ani na malý projekt.

Vztahově: Ochlazení vztahů, přetrvávání a nutnost řešení starých problémů.

Zdravotně: Znovu se připomenou staré potíže. Týkat se budou především zhoršené pohyblivosti kloubů, problémů s kůží, kostmi a zuby. Objevit a zhoršit se mohou zejména typické citlivé oblasti zdraví Vodnářů: kotník, holeň a lýtko. Další citlivou oblastí zdraví je cévní systém, typické jsou křečové žíly, problémy s krevním tlakem jsou u Vodnářů spíše neobvyklého charakteru. Kromě většinou obvyklého vysokého tlaku se může objevit například tlak kolísavý. Také kvalita krve bude lékařsky zajímavá, příklady: chudokrevnost a geneticky vázaná onemocnění. Dojděte si na preventivní vyšetření ještě před působením Saturnu na vaše Slunce. Ztráta nálady a pesimismus při problémech ve vícero oblastech je přirozenou reakcí, udělejte něco proto, ať rychle pomine. Již nyní vám může pomoci vědomí, že Saturn působí na jednotlivce vždy cca 2-4 týdny a vrátí se max. 3x :-) během roku. Pak dá zas několik let pokoj.

Uran z Býka Vodnáře skutečně překvapí

Týká se v roce:

 • 2018 narozených cca od 21. do 23. ledna

 • 2019 narozených cca od 21. do 26. ledna

 • 2020 narozených cca od 22. do 31. ledna

 • 2021 narozených cca od 26. ledna do 5. února

 • 2022 narozených cca od 30. ledna do 9. února

 • ve znamení zůstává až do roku 2025

Působení Uranu na jednotlivce trvá několik týdnů až měsíců, nutno spočítat pro konkrétního jedince.

Klíčová slova pro N – nepříznivý vliv: prudké změny, nepříznivé náhody, ukvapené jednání

Již jsem k tomu pro Vodnáře psala a nadále zůstává v platnosti:

Další malá skupinka Vodnářů si vyzkouší, co dokáže Uran, když doputuje do znamení Býka. V osobních životech i v životě společnosti bude mít vliv na prudké, a hlavně překvapivé změny v majetku. Zajímavou podkapitolou bude vlastnictví pozemků a nemovitostí, v této oblasti očekávám i nějaké reformy. Překvapivé změny se odehrají v oboru bankovnictví a měn. Můžete tudíž náhle zbohatnout, například dědictvím, zainvestovat a v krátkém čase zase o vše přijít, přestože jste postupovali správně; prostě došlo ke krachu na burze. Nebo si z posledních peněz koupíte tiket a bude z vás miliardář, který nemá v koupelně ani teplou vodu :-).

Milí Vodnáři, kromě překvapivého vývoje vašich finančních a majetkových záležitostí, na něž ne vždy budete mít vliv či zásluhy, očekávejte i změny zdravotního stavu. Jak je pro působení Uranu charakteristické, budou náhlé a často budou řešené rychlou – kupříkladu chirurgickou – cestou. Ohroženými oblastmi těla jsou krk, mandle, dolní čelist včetně zubů, hlasivky, štítná žláza. V této oblasti se dají čekat úrazy, zablokování krční páteře, prudce se rozvíjející záněty, náhlá ztráta funkčnosti a nenadálé bolesti obecně. Rovněž se dají očekávat úrazy a zlomeniny v oblasti lýtka, holeně nebo kotníku, tedy v částech těla pro Vodnáře rizikových. Do období Uranovy nepřízně si neplánujte chirurgické zákroky. Netrvá samozřejmě pro jednotlivce po celý rok, nutno dopočítat, což si můžete objednat u mě.

Také doporučuji vyhnout se dobrodružným výletům či koníčkům spojených s pobytem v podzemí, v dolech či jeskyních. Těm, kteří v takovýchto místech pobývají pracovně, doporučuji maximální opatrnost, vícenásobné jištění a překontrolovat pojištění. Budete více ohroženi výbuchy, sesuvy, závaly a podobně, prostě řečeno: Hmota kolem vás se bude nepředvídatelně pohybovat s dramatickým účinkem. Velmi opatrní budou na každém svém kroku též všichni Vodnáři, jimž v roce 2022 bude 21, 42, 63 a 84 let. Více k zamyšlení najdete v článku Cyklické krize v životě.

Neptun z Ryb nechává Vodnáře svobodně plynout životem

Týká se období 2011–30.3. 2025

V roce 2020 prochází Neptun svým královstvím, znamením Ryb. V roce 2025 vstoupí do znamení Berana. Vodnářům nyní nic neobvyklého nepřináší – myšleno ve vztahu k jejich Slunci. K libovolnému jinému prvku již vztah mít může; záleží též jakým domem právě prochází. Pokud si to šine vaším prvním domem, tak na vás, jste-li Vodnář nebo Vodnářka, vliv má a to nemalý.

Pluto z Kozoroha Vodnáře neovlivňuje

Týká se období 2008–2024

V roce 2020 Pluto opět nemá na Vodnáře vliv. Pluto putuje znamením Kozoroha od ledna 2008 do roku 2023 a 2024, kdy jej 3x opustí a 2x se vrátí. Ve znamení Vodnáře zůstane pak na delší čas až od 19. 11. 2024 a to se teprve budou dít zajímavé věci, jak v lidské společnosti, tak v životě jednotlivých Vodnářů.

Tabulka pohybu planet

Tabulka pohybů planet – tu využijte k odhadu, kdy na Vás daná planeta bude mít vliv – jestli na jaře, nebo na podzim, nebo po celý rok. Vaše Slunce je na tolikátém stupni Vašeho znamení (orientačně! = bez výpočtu), kolikátý den znamení jste se narodili. Příklad: 31. 1. = 10. den Vodnáře = 10° Vodnáře, tj. hledám u všech planet vliv, kdy se dostane okolo 10°.

Tabulka pohybu planet 2022

 

Kolik návštevníků je on-line?

Právě přítomno: 94373 hostů a žádný člen

Kalendář akcí

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Filtr akcí