Rok 2022 bude pro Kozorohy pořád ještě přínosný.Všichni mají možnost něco získat a na něčem dobrém pracovat. Stejně jako v předchozím roce se uKozorohů projeví postupný přechod od materiálního zaměření k větší orientaci na hodnoty duchovní. Jen jedinci z první třetiny znamení, pod vlivem nepřízně Jupitera,v tom budou mít ještě trochu zmatek. Také poslední zrozenci z konce znamení, pod vlivem Pluta, budou stále ještě v zajetí materialistického smýšlení.Šťastlivci ze středu znamení mohou naopak dosáhnout nečekaného úspěchu na poli práce s hmotnými prostředky, vliv Uranu. A to bez větší námahy, zato po geniálním nápadu a ochotě jít do rizika.

Kozorozi to mají vzhledem ke kalendáři poněkud opačně, když rok začne, Slunce už je dávno v Kozorohu, takže jej v roce nejdříve opouští a teprve v závěru opět navštěvuje:

 • Slunce vstupuje 21. prosince 2021 v 16:59 SEČ a opouští znamení Kozoroha 20. ledna 2022 v 03:39 SEČ.

 • Slunce vstupuje 21. prosince 2022 v 22:48 SEČ a opouští znamení Kozoroha 20. ledna 2023 v 9:29 SEČ.

V roce 2022 se většině Vah i nadále daří velmi dobře, jen jejich morální kvality prověří Jupiter.Malou skupinku z konce znamení stále ještě trápí vliv Pluta. Saturn z Vodnáře podporuje téměř 2/3 Vah v jejich konání, zvyšuje jim nejen odhodlání, houževnatost při dosahování cílů, ale také smysl pro spravedlnost. Za případný úlet pod vlivem Jupitera se proto budou patřičně stydět. Uran a Neptun nechávají všechny Váhy v klidu.

V roce 2022 Slunce vstupuje do znamení Vah 23. září ve 02:04 a začne nám podzim. Slunce svoji pouť znamením Vah ukončí 23. října v 11:35 SEČ.

Berani v roce 2022 překypují energií a nápady.Platí to především pro první třetinu znamení. Milí Berani, je to obdobné jako v roce 2021, příznivě na Vás tentokráte shlíží Jupiter ze znamení Berana. To znamená štěstí a sílu pro každý záměr. Saturn je střízlivější, v mnohém Vám též pomůže, držte si však odstup a používejte rozum. Ostatní velcí planetární hráči Vám nepomáhají, ale také ani neuškodí. Pouze hrstka z konce znamení se stále ještě těžko vyrovnává s působením Pluta.

Slunce vstupuje do znamení Berana v roce 2022 20. března ve 16:33 a odstartuje nám jaro a nový astrologický rok. Opouští pak Berana 20. dubna v 3:24 SEČ.

V roce 2022 si Raci vedou povětšinou dobře. Problémy mají jen ti z konce znamení, kdy jim život kazí vliv Pluta procházející znamením Kozoroha. Raci ze začátku znamení naopak si mohou život a zdraví pokazit neuváženým a nepřiměřeným chováním, když se nechají svést Jupiterem v Beranu. Raci ze středu znamení kráčí ke svému štěstí „zlatou střední cestou“, i když takový vliv Uranu z Býka přináší hlavně neobvyklé nápady na hmotné zajištění.

Slunce vstupuje do znamení Raka v roce 2022 21. června v 10:14 a začne nám astronomické a astrologické léto. Slunce opouští znamení Raka 22. července ve 21:07 SEČ.

V roce 2022 mají Blíženci dobré šance prožít příjemný rok.Jen se přesune příznivý vliv Saturna z Vodnáře na další skupinky Blíženců. Vliv Jupitera z Berana postrčí k aktivitě a splnění si velkolepých přání a plánů. Jenom nešťastníci pod vlivem Neptuna zmatkují a trápí se. V tomto roce se to týká těch, kteří se narodili 11. - 17. června. Jupiter z Ryb nepříznivě, naštěstí však krátce, ovlivní v první čtvrtině roku postupně všechny Blížence, jednotlivci však hlouposti budou tropit jen pár dní, tak snad si tolik nezavaří pro zbytek roku. Někteří si mohli si natrénovat „sebeobranu“ před ošemetným vlivem Jupitera z Ryb již v předchozím roce. Další svoji výhodu mohou Blíženci spatřovat v tom, že Uran a Pluto se nevyskytují ve významných aspektech se Sluncem Blíženců, a tak mají od jejich kontroverzního působení ještě na nějaký rok pokoj.

Do znamení Blíženců v roce 2021Slunce vstupuje dne20. května ve 20:37a svoji pouť tímto znamením ukončí 20. června ve 4:32SEČ.

Roku 2022Panny navazují na své předchozí úspěchy ve sféře hmoty. Více než 2/3 zrozenců v tomto znamení bude mít neklidné ale vcelku úspěšné období.Jen Panny z konce znamení se budou muset ještě usilovat o vylepšování financí a kariéry, tam je k tomu vede, a tak trochu nutí Pluto. Uran nese skvělé nápady, jak cokoliv zužitkovat, jak lépe využít techniku, informace, jak si poradit s penězi i se společenskými změnami. Bohužel, také dává sklon jít do rizika při řešení problémů, a to Pannám zase trochu pocuchá nervy. Neptun nadále představuje zátěž pro Panny z poslední třetiny znamení. Nežádoucím způsobem jej podpoří vliv Jupitera, též z Ryb, na krátkou chvíli postupně všem přinese zmatek a někdy i nemoc. A tak si važme Saturna procházejícího znamením Vodnáře, který nyní nechává Panny na pokoji, až vstoupí do Ryb (2023), tak i ten bude zdrojem obtíží.

Do znamení Panny v roce 2022 Slunce vstupuje dne 23. srpna v 04:15 a svoji pouť tímto znamením ukončí 23. září ve 02:03 SEČ.

I v roce 2022 bude mít Saturn příznivý vliv na život dalších Střelců, pomůže jim překonat chaos a vnést do všedních i svátečních dnů pořádek a řád.Zmatky až chaos ještě trochu zasáhnou Střelce z poslední třetiny znamení, kteří zůstávají pro vlivem Neptuna z Ryb. A celé znamení si v tomto roce zažije poblouznění působením Jupitera z Ryb. Naštěstí na jednotlivce to bude krátce, jen 2-3 týdny, ale i tak si na sebe dávejte pozor. Pluto i Uran již delší dobu nemají na Střelce vliv a také nějaký čas to tak zůstane.

Do znamení Střelce v roce 2021 Slunce vstupuje dne 22. listopadu ve 9:20 a svoji pouť tímto znamením ukončí 21. prosince v 22:48 SEČ.

Ryby ze všech znamení rokem 2022 proplují v největší pohodě.Neptun a Jupiter v Rybách, tedy vládce a spolu vládce znamení ryb se ukáží Rybám v nejlepším světle: Neptun prohloubí duchovní či umělecké zájmy Ryb Jupiter nebude šetřit štěstím a rozhojněním všeho. Uran jim pomáhá v odvážných, někdy i riskantních rozhodnutích ohledně materiálního světa. Ryby však vedeny vlastní intuicí a nápovědou Urana si vedou velmi dobře a umí i nenápadné záležitosti přivést k zisku. Jedinou pastičku může nastražit Pluto Rybám z konce znamení, když své nutkání uspět v kariéře či podnikání, tak trochu budou lámat přes koleno, řešit věci násilně, bez ohledu na city a pocity své či okolí.

Do znamení Ryb v roce 2021 Slunce vstupuje dne 18. února v 17:43 a svoji pouť tímto znamením ukončí 20. března ve 16:33 SEČ.

V roce 2022 Štíří vytváří oproti předchozím rokům dokonce tři naprosto odlišné skupiny: Štírům z první třetiny se život konečně zase začíná líbit. Prostřední část Štírů prochází životní krizí neblahým působením Saturna z Vodnáře a Uran ze znamení Býka jim zase nepřeje finančně. Poslední třetina taktak balancuje. Naštěstí v roce 2022 všem aspoň na pár týdnů život zkrášlí Jupiter, příznivě působící z Ryb.

Slunce vstupuje do znamení Štíra v roce 202223. října ve 11:35SEČa vystoupí22. listopadu ve 9:20SEČ.

Většina Vodnářů zažije v roce 2022 nějaké šťastné životní období.První část znamení pod příznivým vlivem Jupiteru, prostřední část získává vlivem přízně Saturna ve Vodnáři, v některých případech je však Saturn příliš nesnesitelný učitel, jeho smysl pro pořádek a řád může být pro některé Vodnáře příliš tvrdý. Ostatní jej naopak využijí ke svému vzestupu. Jen malá část narozených mezi 31. lednem a 9. únorem zažívá zvraty vlivem Uranu v Býku. Ten umí potrápit především ohledně finanční situace a zdraví.

Do znamení Vodnáře v roce 2022 Slunce vstupujedne 20. ledna v 03:39 a svoji pouť tímto znamením ukončí 18. února v 17:43 SEČ.

Rok 2022 již bude pro skupinu Lvů pestřejší:lidé narození v prostření části znamení Lva se bohužel ještě trápí v životní krizi. Svou nepřízní je pronásleduje Saturn i Uran. Narozené v závěru znamení to teprve čeká. Zato ti, kteří spatřili světlo světa v období, kdy Slunce prochází první třetinou znamení Lva už se z nejhoršího oklepali a mohou se směle pouštět do dalších plánů při příznivém působení Jupitera. Za štěstí můžeme považovat i to, že Neptun i Pluto nemají pro Lvy nepříznivý vliv. Ale ani příznivý. To v případě Pluta může být i výhodou.

Do znamení Lva v roce 2022 Slunce vstupujedne22. července v 21:06 SEČ a svoji pouť tímto znamením ukončí 23. srpna v 04:16SEČ.

Podrobně:

Na rok 2022 budou Býci vzpomínat jako na náročné životní období:Už v letech 2020 a 2021 dával Saturn ve Vodnáři zabrat první skupině Býků, teď si posvítí na další: znamená to pro ně životní krize a zkoušky. Také Uran jim neumožní klidné spaní. Všechno, o čem si Býci mysleli, že tomu rozumí a dobře ovládají, prochází proměnou, často revoluční. Znejistěný Býk poskytuje velmi smutný pohled. Až do roku r. 2025 bude jejich materiální nestabilitu kompenzovat Neptun prostřednictvím posílení partnerských vztahů, duchovního poznání a sociálního cítění. Pluto ještě po 2 roky bude pohánět poslední nevelkou skupinu Býků k vyšším pracovním výkonům i posilovat jejich touhu po významném společenském postavení a moci. Ostatní Býci zvolna přecházejí od řešení materiálního světa k záležitostem spíše duchovním.

I v roce 2021 jsou Ryby ze všech znamení v největší pohodě.Opět mohou využít fantastických příležitostí k rozvoji duchovnímu i osobnostnímu, které s sebou nese průchod Neptuna jeho vlastním královstvím, znamením Ryb. Nyní se k němu přidá i Jupiter a dopřeje Rybám štěstí a nějaké ty výhody. S Uranem se naučí vyhrávat i s větší mírou rizika. Část roku je Jupiter ve znamení Vodnáře, kde se Vyskytuje i Saturn a v takovém znamení nemají na Ryby vliv.  S pomocí Pluta ještě některé Ryby „honí“ kariéru, ale dávající si pozor, aby to bylo nenásilnou cestou.

Do znamení Ryb v roce 2021 Slunce vstupujedne 18. února v 11:44 a svoji pouť tímto znamením ukončí 20. března ve 10:37 SEČ.

Podrobně:

Jak číst tento horoskop?

Nejprve si najdeme řádek tabulky se svými narozeninami. Pokud je například slavíte7.3. jako T. G. Masaryk (*1850), zjistíte, že jste v naprosté pohodě, žádná planeta Vás neškádlí nepříznivými aspekty a dokonce Uran z Býky vybízí k neobvyklému avšak úspěšnému zacházení s penězi a rovněž se můžete dočkat příjemných, byť nečekaných milostných zážitků.

Vlivy pomalých planet, vlivy, které nepřehlédneme, neboť jsou dlouhodobější

12 Ryby 2021

P = příznivě, N = nepříznivě vyznačené oblasti udávají, kterých z Vás se to týká. Pokud mezi ně patříte, musíte též nahlédnout do pohybů planet (viz tabulka 2 na konci) a odhadnout, kdy asi daný jev pro Vás nastane. Chcete-li to přesně,rovnou se objednejte u mne.

Jupiter ve Vodnáři nese jiným štěstí, Ryby vynechá, jsou i tak letos dítky štěstěny

Týká se období 19. 12. 2020 – 14. 5. 2021 a 28. 7. 2021 - 19. 12. 2021:Tou dobou nemá na Ryby jako skupinu vliv. Samozřejmě jej na jednotlivce mít může dle souvislostí v jeho individuálním horoskopu.

Jupiter v Rybách zahrnuje Ryby štěstím a úspěchem

Týká seobdobí:

 • v roce2021 od 14. 5. do 28. 7. 2021anarozených cca od 21. do 22. února

 • v roce 2022 narozených cca od 22. února do 21. března

Klíčová slova pro P - příznivý vliv: štěstí v každém jednání, ochrana „shůry“, úspěch

I v tomto jsou Ryby v roce 2021 klikaři. Zatímco Jupiter procházející znamením Ryb Blížence, Panny a Střelce nechá tropit hlouposti, Ryby zahrne Štěstím. Pravda jen pár týdnů, ale za tu dobu se toho dá stihnout hodně: podepsat důležité smlouvy, slavit svatbu, požádat o zvýšení platu či dojít na důležitý pohovor. Na každý pád budou to dny dobré nálady a hladkého průběhu všeho, co si naplánujete. Jen ať toho zase není příliš, Jupiter rád přehání, tak trochu pozor na bujarost oslav a „velké oči“. Někomu by stačila dovolená či obyčejné všednodenní štěstí v rodinném či partnerském životě. Tak či tak, užijte si to, další taková příležitost bude až za 12 let.

Saturn prochází znamením Vodnáře v letech 2020-2023. Tou dobou nemá na Ryby jako skupinu vliv. Samozřejmě jej na jednotlivce mít může dle souvislostí v jeho individuálním horoskopu. Na Saturn jsou citliví lidé, kteří jej mají na významném místě či nepříznivě provázaný s dalšími prvky v svém horoskopu, což je dobré si nechat spočítat. Také si na jeho vliv dávají pozor ti, jimž blíží třicítka či šedesátka, vysvětlení proč najdete v článku Cyklické krize.

Uran z Býka Ryby inspiruje k lepšímu hospodaření i k netradičnímu užívání si

Týká se v roce:

 • 2018 narozených ccaod21. do 23. února

 • 2019 narozených ccaod21. do 27. února

 • 2020 narozených cca od 22. února do 2. března

 • 2021 narozených cca od 26. února do 8. března

 • končí 2024/2025

Klíčová slova pro P- příznivý vliv:originalita, šťastné náhody, prudká změna, překračování či posun hranic, vhled, síla ducha

Již jsem pro Rybyk tomu napsala a zůstává v platnosti:Mimořádnými zisky a úspěchy v byznysu obdaří nejen všechna zemská znamení, ale prospěch z něj budou mít i Ryby a Raci. Práce Uranu probíhá především prostřednictvím náhlých zvratů a nečekaných vnuknutí, inspirace a intuice. Ta je sice pro Ryby standardním nástrojem pro řešení životních problémů, ale zřídkakdy je napadne používat ji na finanční či jiné „obyčejné a nízké“ záležitosti. Milé Ryby z počátku znamení, zkuste intuici zapojit nejen do vztahů k partnerovi či dětem, ale též například při vaření, zahradničení či spravování/zakládání svého finančního portfolia :-). Mohou se vyskytnout i nečekané a výhodné koupě nemovitostí, tak se toho nebojte. A Uran Vám může nabídnout i jiné dobré investice, třeba do umění. Znamení Býka je mimo jiné požitkářské a Uran jistě bude velmi kreativní v tom, jak si užívat všemi smysly a možná i těmi, o kterých jste dodnes ještě neslyšeli :-).

 

Neptun v Rybách tvoří svět lásky a mystiky

Týká se v roce:

 • 2018 narozených ccaod4. do 10. března

 • 2019 narozených ccaod6. do 11. března

 • 2020 narozených cca od 8. do 14. března

 • 2021 narozených cca od 9. do 16. března

 • končí rokem 2025

Neptun putuje znamením Ryb již od roku 2011 a bude jím pokračovat až do 30. 3. 2025, kdy vstoupí do znamení Berana.

Klíčová slova pro P - příznivý vliv:kreativita, inspirace, citlivost, vnímavost, láska a duchovno

Již jsem pro Rybyk tomu napsala a zůstává v platnosti:

Neptun je v Rybách ve svém království, ve svém domovském znamení. Je pravým vládce všech Ryb a ony mu rozumí, i když o rozumu to příliš není. Duchovní poznání, které Neptun nabízí, je o prožitku, ne o rozumovém pochopení. Takže ve stručnosti znamená: rozšíření a prohloubení intuice a soucitu, duchovní splývání se všemi bytostmi, zesílení uměleckého nadání, představivost, tvořivost a inspiraci. Tvořte, meditujte, studujte duchovní disciplíny a duchovně praktikujte. Užívejte těchto darů plnými doušky, takováto příležitost se naskytne jen jednou za život, neboť Neptun se na stejné místo zvěrokruhu vrací až za 150 let. Ale pozor! Ryby, které mají v nativním horoskopu Slunce propojené s ostatními planetami a prvky nepříznivými aspekty, by se měly mít na pozoru. Tyto, i když se také mohou věnovat výše uvedenému, by si každé ráno měly připomínat, že Neptun je též mistr klamu a iluzí a že je může seznámit s falešnými mystiky a svést je z pravé duchovní cesty, či se zloději a podvodníky, kteří takovéto Ryby opijí řečmi o dobru pro všechny a připraví je přitom o majetek i rodinu. Důvěřuj, ale prověřuj.

Pluto z Kozoroha působí na Ryby možná až příliš silně

Týká se v roce:

 • 2018 narozených ccaod 10. do 14. března

 • 2019 narozených ccaod 12. do 17. března

 • 2020 narozených cca od 14. do 18. března

 • 2021 narozených cca od 15. do 19. března

 • končí 2023/2024 a vstupuje do znamení Vodnáře

Klíčová slova pro P - příznivý vliv: síla, energie, vůle, moc, ctižádost, proměna

Klíčová slova pro N - nepříznivý vliv:boj o moc, manipulace, agresivita, napětí, útlak

Již jsem pro Rybyk tomu napsala a zůstává v platnosti:

Od roku 2008 více než polovina Ryb zažila, jak neodbytný a naléhavý vliv má Pluto. Povzbuzuje ke stanovení si náročných cílů, dává vytrvalost k jejich uskutečnění, ale také jistou bezohlednost k sobě i druhým: cílů dosahuje cestou pevné vůle. Příznivý vliv pocítí všechna zemská znamení, ale částečně i Ryby a Štíři, v získání lepších, vlivnějších pracovních či společenských pozic, a to se také promítne do jejich peněženky. Intenzivní práce na kariéře a postavení je však s rozporu s cítěním a dobrými zvyky Ryb udržovat si dobré vztahy a věnovat čas partnerovi, rodině či přátelům. Pozor na to, že Pluto má také sklony k manipulacím a nátlakům, což se může u Ryb projevit jako sklon k dosahování cíle emočním vydíráním a podobně. S Plutem opatrně a toho dobrého, co přináší, raději pomálu.

u Ryb projevit jako sklon k dosahování cíle emočním vydíráním a podobně. S Plutem opatrně a toho dobrého, co přináší, raději pomálu.

Tabulka pohybu planet

Tabulka pohybů planet – tu využijte k odhadu, kdy na Vás daná planeta bude mít vliv – jestli na jaře, nebo na podzim, nebo po celý rok. Vaše Slunce je na tolikátém stupni Vašeho znamení (orientačně!= bez výpočtu), kolikátý den znamení jste se narodili. Příklad: 31. 1. = 10. den Vodnáře = 10° Vodnáře, tj. hledám u všech planet vliv, kdy se dostane okolo 10°.

Tabulka pohybu planet 2021

Rok 2021 se příliš neliší od roku předchozího.Jen se příznivý vliv Jupitera i Saturna z Vodnáře přesune na další skupinky Blíženců.Vlivem Neptunase naopak nedaří Blížencům, kteří se narodili7. - 14. června a mají zmatek v duši i v životě.Novinkou pro zrozence v tomto znamení bude nepříznivý vliv Jupitera z Ryb, který se otestuje na malé skupince Blíženců na přelomu jara a léta. Tento obvyklý nositel štěstí významněji rozvine své záškodnické dovednosti v životech Blíženců až v roce 2022.Uran a Plutose hrátek nyní nezúčastňují.

Do znamení Blíženců v roce 2021 Slunce vstupujedne20. května ve 20:37 a svoji pouť tímto znamením ukončí 20. června ve4:32SEČ.

V roce 2021 se většině Vah daří velmi dobře.Až na malou skupinku z konce znamení, kterou ještě ovládá Pluto. Ostatní si užijí kratší či delší přízeň Jupitera či Saturna z Vodnáře. Uran a Neptun Vahám nyní překážky nekladou, ale také nijak nepomůžou.

Slunce vstupuje do znamení Vah v roce 202122. září ve 20:21a začne nám podzim. Slunce svoji pouť znamením Vah ukončí 23. října v 5:51SEČ.

Od roku 2021Panny přestávají být mezi jedničkami ve vytváření hmotných statků.Ve vylepšování financí a kariéry jim pomáhá již jen Pluto a Uran. A to nejsou nejlepší pomocníci, Uran jde často do rizika a Pluto zase tlačí na výkonnost a to Panny znejisťuje a vyčerpává. Navíc k postupně se přesouvajícímu vlivu Neptuna z Ryb, který nyní obluzuje Panny z konce znamení, se při dává pro další skupinku Panen vliv Jupitera též z Ryb a, jak jistě vytušíte, je nepříznivý, matoucí a někdy i nemoci přinášející. A tak si važme Saturna procházejícího znamením Vodnáře, který nyní nechává Ryby na pokoji, až si na ně vzpomene, nebude to příjemné.

Do znamení Panny v roce 2020 Slunce vstupujedne 22. srpna v 22:35 a svoji pouť tímto znamením ukončí 22. září ve 20:21 SEČ.

Berani, dostává se vám v roce 2021 tolik svobody k činům, kolik jen unesete.Platí to především pro první polovinu znamení. Pusťte se do svých velkých plánů, čeká vás spousta šťastných náhod. Minimálně po dobu působení Jupitera. Saturn je střízlivější, v mnohém Vám též pomůže, držte si však odstup a používejte rozum. Ostatní velcí planetární hráči vám nepomáhají, ale také ani neuškodí. Pouze nešťastníci z konce znamení si ještě vyřizují nepříjemnosti s Plutem.

Slunce vstupuje do znamení Berana v roce 2021 20. března ve 10:37 a odstartuje nám jaro a nový astrologický rok. Opouští pak Berana 19. dubna v 21:33 SEČ.

Rokem 2021 pro Raky začínají roky zklidnění a větší pohody. Problémy může přinášet jen Pluto procházející znamením Kozoroha. Trochu zneklidňujícím způsobem jim pomáhá hospodařit s penězi i majetkem nepředvídatelný Uran. Neptun v Rybách i nadále vylepšuje emocionální a kulturní sféru života Raků. Nově se k němu přidá Jupiter, který rozšíří a prohloubí duchovní i erotické zážitky, podle toho, jak se může vyřádit v horoskopu jednotlivce. Celkově přispívá k zesílení empatičnosti a charitativních sklonů jednotlivých Raků.

Slunce vstupuje do znamení Raka v roce 2021 21. června v 4:32 a začne nám léto. Slunce opouští znamení Raka 22. července ve 15:26 SEČ.

Kozorozi zařadí rok 2021 ke svým nejlepším rokům. Na rozdíl od těch předchozích, které byly zaměřené více na hmotný zisk, od roku 2021 se Kozorozi přelaďují na svět duchovní a začnou rozvíjet své kvality i tam. K tomu jim bude dopomáhat Jupiter! Přidá se tak na stranu Neptuna. Víc duchovněji to už nejde.Stejně jako v předchozím roce jim Uran přináší překvapivé nápady na investice. Pluto i nadále přechází přes jejich nativní Slunce, v roce 2021 se týká těch s narozeninami mezi 12. a 17. lednem. Plutónské energie poněkud tlačí na pilu při dosahování velmi ambiciózních cílů. Naštěstí Saturn již Kozorohy nezkouší. Mává jim z Vodnáře, připomíná nezbytný rozvoj lidskosti a spravedlivého pokroku celé lidské společnosti, ale nijak na ně netlačí. Však to doženou, třeba již v další inkarnaci.

Kozorozi to mají vzhledem ke kalendáři poněkud opačně, když rok začne, Slunce už je dávno v Kozorohu, takže jej v roce nejdříve opouští a teprve v závěru opět navštěvuje:

 • Slunce vstupuje 21. prosince 2020 v 11:02 SEČ a opouští znamení Kozoroha 19. ledna 2021 v 21:40 SEČ.

 • Slunce vstupuje 21. prosince 2021 v 16:59 SEČ a opouští znamení Kozoroha 20. ledna 2022 v 03:39 SEČ.

Vlivem Saturna v roce 2021 si dá život do pořádku značná část Střelců.Zmatky až chaos naopak prožívají Střelci z poslední třetiny znamení působením Neptuna z Ryb. Letos další malou skupinku rozhodí Jupiter z Ryb. Kdo by nebyl dezorientovaný, když mu Jupiter chvíli pomáhá z Vodnáře a chvíli škodí z Ryb. Pluto i Uran naštěstí nemají nyní na Střelce vliv.

Do znamení Střelce v roce 2021 Slunce vstupujedne22. listopadu ve 3:33 a svoji pouť tímto znamením ukončí 21. prosince v 16:59SEČ.