Horoskop pro Kozorohy na rok 2022

Rok 2022 bude pro Kozorohy pořád ještě přínosný. Všichni mají možnost něco získat a na něčem dobrém pracovat. Stejně jako v předchozím roce se u Kozorohů projeví postupný přechod od materiálního zaměření k větší orientaci na hodnoty duchovní. Jen jedinci z první třetiny znamení, pod vlivem nepřízně Jupitera, v tom budou mít ještě trochu zmatek. Také poslední zrozenci z konce znamení, pod vlivem Pluta, budou stále ještě v zajetí materialistického smýšlení. Šťastlivci ze středu znamení mohou naopak dosáhnout nečekaného úspěchu na poli práce s hmotnými prostředky, vliv Uranu. A to bez větší námahy, zato po geniálním nápadu a ochotě jít do rizika.

Kozorozi to mají vzhledem ke kalendáři poněkud opačně, když rok začne, Slunce už je dávno v Kozorohu, takže jej v roce nejdříve opouští a teprve v závěru opět navštěvuje:

 • Slunce vstupuje 21. prosince 2021 v 16:59 SEČ a opouští znamení Kozoroha 20. ledna 2022 v 03:39 SEČ.

 • Slunce vstupuje 21. prosince 2022 v 22:48 SEČ a opouští znamení Kozoroha 20. ledna 2023 v 9:29 SEČ.

Jak číst tento horoskop?

Nejprve si najdeme řádek tabulky se svými narozeninami. Pokud je slavíte 12. ledna jako například olympijský vítěz, gymnasta a člen Sokola Alois Hudec (1908-1997), zjistíte, že se Vás týká jen příznivý vliv Neptuna a i Jupitera z Ryb. Můžete se proto těšit na zajímavé umělecké a duchovní zážitky, sami můžete přispět lidstvu nějakým tím dílkem a neposlední řadě se můžete věnovat péči o lidi potřebné, méně šťastné a učinit je vhodným příspěvkem, ať už finančním či jiným, šťastnějšími. Tak honem pro podrobnosti do příslušných dvou odstavců níže.

Vlivy pomalých planet, vlivy, které nepřehlédneme, neboť jsou dlouhodobější.

10 Kozorozi 2022

P = příznivě, N = nepříznivě vyznačené oblasti udávají, kterých z Vás se to týká. Pokud mezi ně patříte, musíte též nahlédnout do pohybů planet (viz tabulka 2 na konci) a odhadnout, kdy pro Vás daný jev asi nastane. Chcete-li to přesně, rovnou se objednejte u mne.

Jupiter v Rybách nabízí duchovní rozvoj a empatické sblížení s ostatními bytostmi

Týká se období:

 • v roce 2021 od 14. 5. 2021 do 28. 7. a narozených cca od 21. do 22. prosince

 • v roce 2022 narozených cca od 22. prosince do 20. ledna

Klíčová slova pro P – příznivý vliv: optimismus, úspěchy, vyšší společenský status, štěstí v každém jednání.

Co je to Štěstí, dává poznat Jupiter v Rybách. Jupiter v příznivých vazbách vždy přináší něco příjemného do života. Vyvažuje Kozorohům dobře známou a dobře opečovávanou a opracovávanou hmotnou stránku života jemnějšími prvky. A tak Kozorozi prozkoumají pestrou škálu toho krásného v životě: uměním ostatních počínaje, přes vlastní tvorbu a příjemné milostné prožitky až po duchovní poznání a mystické vhledy. Nejsou v tom, navzdory tvrdě materialistickému, peníze a kariéru hledajícím znamení, žádní nováčci. Po léta jste si mohli všimnout, že je, skupinu po skupince, vede Neptun k duchovnu, k lásce k bližnímu či k rozvíjení umělecké tvořivosti. Ono jsou ti Kozorozi, které dnes potkáváte trochu klikaři, neboť Kozorozi narození před více než 100 lety a také ti, kteří se narodí po roce 2025, prostě nedostali a nedostanou takovou příležitost: významný duchovní pokrok a současně plná materiální realizace poslání Kozorohů. Nyní jim navíc trochu štěstí k tomu, aby vše rychleji chápali a hodně si z toho odnesli do dalších životů, přinese právě Jupiter z Ryb.

Jupiter v Beranu vytváří Kozorohům problémy

Týká se v roce 2022 období 11.5. –28.10. a od 20.12. do konce roku

 • 2022 narozených cca od 21. do 31. prosince

 • 2023 narozených cca od 22. prosince do 20. ledna

Klíčová slova pro N – nepříznivý vliv: úbytek energie, nezdravé přehánění, mravní přešlapy

Skoro půl roku bude Jupiter testovat morální odolnost Kozorohů z první třetiny znamení. Kozorozi se dozví do jaké míry jsou slibotechny, jestli měří sobě i druhým stejným metrem, jestli na ně právě neplatí „odříkaného chleba největší krajíc“ či v jaké záležitosti jsou schopni překročit zákon. Milí Kozorozi, i když Jupiter nezbedníky, kteří podlehnou jeho svodům, z části ochrání a dá jim příležitost věc opět urovnat či se na to vůbec nepřijde, doporučuji vyhýbat se sporům, zvláště soudním, jednání s úřady obecně a také podpisům smluv a důležitým jednáním v pro Vás inkriminované době.

Dávejte si pozor též na zdraví, nic nepřehánějte, ani v jídle ani ve sportu. A opatrně ve vztazích všeho druhu. Očekávejte též úbytek sil a komplikace způsobené nepřiměřeným chováním i v citlivé oblasti vašeho zdraví: kosti, klouby, svaly, kůže. Jupiter působí ze znamení Berana, tak buďte opatrní též v oblasti hlavy – oči a smysly obecně, mozek, zvýšeně se chraňte před úrazy hlavy. Oceníte tedy tentokráte, že vliv Jupitera na jednotlivce působí maximálně 2-3 týdny. Před termínem vlivu Jupitera na Vás jako konkrétního jedince doporučuji preventivní prohlídku u lékaře. A uposlechnutí jeho rad. Majitelé individuální horoskopu vč. znalosti tranzitů na dané období, jsou ve výhodě. Mohou v předstihu a adekvátně reagovat na případné problémy i v jiných oblastech než je zdraví.

Saturn ve Vodnáři upevňuje nový řád všude a mnohým, s Kozorohy to však nehne

Týká se v roce: 2020–2022

V těchto letech bude Saturn dohlížet na svoje svěřence jen z velké dálky, jako šéf na dovolené. Nebude na ně ani příjemný, ani nepříjemný. Naopak, až si jich začne zase všímat, tj. od roku 2023 a na pár měsíců i v roce 2022, ukáže svou přívětivější tvář, povede je k péči o druhé, k soucitu a udělání si pořádku v osobním duchovním životě – bude působit z Ryb.

Uran z Býka Kozorohům nabídne riskantní, ale výnosné obchody

Týká se v roce:

 • 2018 narozených cca od 21. do 22. prosince

 • 2019 narozených cca od 21. do 26. prosince

 • 2020 narozených cca od 22. do 31. prosince

 • 2021 narozených cca od 26. prosince do 5. ledna

 • 2022 narozených cca od 30. prosince do 9. ledna

 • ve znamení zůstává až do let 2025–2026, kdy na dvakrát vykročí ze znamení

Vliv převažuje příznivý:

Klíčová slova pro P – příznivý vliv: originalita, šťastné náhody, prudká změna, překračování či posun hranic, vhled, síla ducha

Pozor na vliv Uranu – má rád překvapení!

Výjimky – pokud má daný Kozoroh Slunce ověnčené nepříznivými aspekty, pak vliv Urana bude spíše nepříznivý. Doporučuji individuální astrologický rozbor.

Již jsem pro Kozorohy k tomu napsala a zůstává v platnosti:

Od roku 2018 působí Uran ze znamení Býka. Kozorozi budou spokojení, Uran totiž postrčí všechna zemská znamení. Opatrné, skeptické a rozvážné Kozorohy Uran přesvědčí o správnosti nutkání jít trochu do rizika a prosazovat svoje neotřelé nápady, občas poslechnout intuici, doufat v přízeň Štěstěny či bohů a se ziskem zrealizovat odvážné nápady. A Štěstěna skutečně stojí na straně Kozorohů minimálně v roce 2018 a 2020, kdy Jupiter pomáhal ze Štíra (2018) a z Kozoroha (viz výše). A bude jim přát i dále, snad s výjimkou roku 2022, podrobnosti ale zveřejním vždy ke každému roku zvlášť.

Všechny narozené v zemských znameních (samozřejmě ne všechny najednou, ale postupně v průběhu let tak, jak bude Uran vstupovat do aspektu právě s jejich Sluncem) čekají překvapivé příjemné události a zvrat v oblasti peněz a majetku. Bez jejich aktivní účasti se to neobejde, ale řekněme, že Uran je vždy ve správnou chvíli postrčí či jim napoví, jak nejlépe s penězi zacházet, aby je rozmnožili či získali. Může jít i o vhodné investice do pozemků či domů. Také o virtuální měny a technické novinky by se Kozorozi měli seriózně zajímat. Co se týká trvalého hmotného zajištění, Kozorozi jsou konzervativní a kromě úvah o nemovitostech půjdou jako vždy cestou tvrdé práce, kariérního postupu a společenské vážnosti, a tedy cestou standardního zajištění trvalých příjmů. Ale i v tom jim hvězdy právě přejí, viz Jupiter a pro některé i Saturn. Uran je jejich vhodným společníkem, který v době svého působení na daného jednotlivce (nutno spočítat přesně podle data, místa a času narození) umožňuje zariskovat s notnou dávkou štěstí. Navíc „lidu Kozoroha“, jenž se po většinu času zaobírá pozemskými starostmi a radostmi, umožní toto propojit s duchovním poznáním, a to opět originální novou cestou. Hmota dostane duchovní rozměr a Kozorozi povznášející pocit – nebo tak nějak :-). Na zprostředkování duchovní zkušenosti praktickým a skeptickým Kozorohům však již několik let pracuje Neptun. Uran dodá jen neotřelost způsobu a rychlý vhled.

Neptun v Rybách obnovuje duchovní život Kozorohů

Týká se v roce:

 • 2018 narozených cca od 1. do 7. ledna

 • 2019 narozených cca od 3. do 7. ledna

 • 2020 narozených cca od 5. do 11. ledna

 • 2021 narozených cca od 6. do 13. ledna

 • 2022 narozených cca od 10. do 16. ledna

 • ve znamení zůstává až do 30. 3. 2025

Neptun putuje znamením Ryb již od roku 2011 a bude jím pokračovat až do 30. 3. 2025, kdy vstoupí do znamení Berana.

Klíčová slova pro P – příznivý vliv: kreativita, inspirace, citlivost, vnímavost, láska a duchovno

Již jsem pro Kozorohy k tomu napsala a zůstává v platnosti:

Kozorozi si užijí příjemného vlivu umění na jejich život a duševní rozpoložení. Sami se možná vydají za duchovním poznáním. Nemalou měrou se jim rozšíří možnosti projevů lásky, a tak si užijí romantických výletů, vyznání lásky i mimořádně silných sexuálních prožitků, viz Jupiter. Vliv Neptuna se orientuje na emoční a duchovní rozvoj osobnosti, a tak od něj nežádejte pomoc s problémy v práci či vyřešení finančních potíží. Leda, že by v konkrétní situaci výrazně pomohlo vytvoření lepších vztahů s okolím. Milí Kozorozi, zajděte na koncert, na mši či odjeďte do Indie :-). Duchovní poznání, které Neptun nabízí, je o prožitku ne o rozumovém pochopení. Užívejte těchto darů plnými doušky, neboť obluzení a mámení nepříznivými vlivy Vám, na rozdíl od např. Panen, nehrozí a takováto příležitost se naskytne jen jednou za život. Neptun se totiž na stejné místo zvěrokruhu vrací až za 150 let!

Pluto z Kozoroha transformuje další skupinu Kozorohů

Týká se v roce:

 • 2018 narozených cca od 7. do 11. ledna

 • 2019 narozených cca od 9. do 13. ledna

 • 2020 narozených cca od 11. do 15. ledna

 • 2021 narozených cca od 12. do 17. ledna

 • 2022 narozených cca od 14. do 19. ledna

 • ve znamení zůstává až do let 2023-2024, kdy na třikrát bude opouštět znamení

Klíčová slova pro P – příznivý vliv: síla, energie, vůle, moc, ctižádost, proměna

Klíčová slova pro N – nepříznivý vliv: boj o moc, manipulace, agresivita, napětí, útlak

Již jsem pro Kozorohy k tomu napsala a zůstává v platnosti:

Od roku 2008 více než polovina Kozorohů zažila, jak neodbytný a naléhavý vliv má Pluto. Povzbuzuje ke stanovení si náročných cílů a poskytuje vytrvalost k jejich uskutečnění. Ale také naděluje jistou bezohlednost k sobě i druhým, cílů dosahuje cestou pevné vůle. Příznivý vliv tedy Kozorozi pocítí v získání lepších, vlivnějších pracovních či společenských pozic, a to se také promítne do jejich peněženky. Nepříznivě si však příliš usilovnou prací, při které si neudělají čas na pěstování dobrých vztahů rodinných, partnerských či přátelských, mohou pokazit to dobré, co měli již dříve. Nehledě na to, že Pluto má také sklony k manipulacím a nátlakům, což Kozorozi vnitřně pocítí jako tenzi, jež se může zevně projevit jako jejich nový sklon – manipulování ostatními. U mnohých Kozorohů mohou vnitřní napětí, velké ambice a potřeba je naplnit za každou cenu způsobit i onemocnění: hrozí pomalu se rozvíjející skryté záněty, probíhající hluboko v těle, chronické zánětlivé stavy kůže, kostí, svalů, kloubů a zubů. S Plutem opatrně a toho dobrého, co přináší, raději pomálu.

Tabulka pohybu planet

Tabulka pohybů planet – tu využijte k odhadu, kdy na Vás daná planeta bude mít vliv – jestli na jaře, nebo na podzim, nebo po celý rok. Vaše Slunce je na tolikátém stupni Vašeho znamení (orientačně! = bez výpočtu), kolikátý den znamení jste se narodili. Příklad: 31. 1. = 10. den Vodnáře = 10° Vodnáře, tj. hledám u všech planet vliv, kdy se dostane okolo 10°.

Tabulka pohybu planet 2022

Kolik návštevníků je on-line?

Právě přítomno: 94444 hostů a žádný člen

Kalendář akcí

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Filtr akcí