Horoskop pro Střelce na rok 2021

Vlivem Saturna v roce 2021 si dá život do pořádku značná část Střelců. Zmatky až chaos naopak prožívají Střelci z poslední třetiny znamení působením Neptuna z Ryb. Letos další malou skupinku rozhodí Jupiter z Ryb. Kdo by nebyl dezorientovaný, když mu Jupiter chvíli pomáhá z Vodnáře a chvíli škodí z Ryb. Pluto i Uran naštěstí nemají nyní na Střelce vliv.

Do znamení Střelce v roce 2021 Slunce vstupuje dne 22. listopadu ve 3:33 a svoji pouť tímto znamením ukončí 21. prosince v 16:59 SEČ.

Jak číst tento horoskop?

Nejprve si najdeme řádek tabulky se svými narozeninami. Pokud je slavíte například 10.12. jako třeba Ada Lavelace (matematička a první programátorka, *1815, Wikipedie), zjistíte, že se Vás týká jen nepříznivý vliv Neptuna v Rybách. Přečtěte si tento odstavec a dozvíte se, že i nadále se budete potácet v duševních a duchovních zmatcích, v pracovním a finančním chaosu a že naštěstí je to pro Vás poslední takový rok, v dalším roce by mohl vliv Neptuna polevit. Přízeň Vám krátce projeví Jupiter ve Vodnáři - i do toho odstavce nahlédnete. Dále odhadnete dle tabulky, že opětovný pořádek v životě Vám pomůže zavést vliv Saturna z Vodnáře až v roce 2022.

Vlivy pomalých planet, vlivy, které nepřehlédneme, neboť jsou dlouhodobější

09 Strelci 2021

P = příznivě, N = nepříznivě vyznačené oblasti udávají, kterých z Vás se to týká. Pokud mezi ně patříte, musíte též nahlédnout do pohybů planet (viz tabulka 2 na konci) a odhadnout, kdy pro Vás daný jev asi nastane. Chcete-li to přesně, rovnou se objednejte u mne.

Jupiter ve Vodnáři nese samé bonusy

Týká se období 19. 12. 2020 – 14. 5. 2021* a 28. 7. 2021 - 29. 12. 2021:

* 14. 5. 2021 až 28. 7. 2021 prochází Jupiter Rybami a má na některé Střelce nepříznivý vliv

 • 2020 narozených cca od 21. do 23. listopadu

 • 2021 narozených cca od 23. listopadu do 21. prosince

Klíčová slova pro P - příznivý vliv: štěstí, expanze, podpora „shora“ - nadřízenými i bohy

Již jsem pro Kozorohy k tomu napsala a zůstává v platnosti: Vážení Střelci, z Vodnáře se Jupiter bude usmívat nejen na vzdušná znamení. Také Vy a Berani máte zajištěný nějaký ten bonus. Pozor, začíná to v prosinci 2020, o Vánocích, ale to jen pro ty ze začátku znamení. Ostatní si pěkně počkají do dalšího roku. Neváhejte a využijte příležitosti, vždyť pro jednotlivce trvá vliv Jupiteru krátce, jen 2-3 týdny, a také nepůsobí ve všech oblastech života, ale vždy tam, kam právě ve Vašem horoskopu spadá. Jak jej využít? Jednoduché příklady: Bude-li procházet Jupiter ve Vodnáři Vaším 2. domem, čekejte zvýšení příjmů, buďte aktivní a připomeňte se šéfovi sami. Je to také dobrý čas na nákup nemovitosti (též, když Jupiter kráčí Vaším 4. domem). Jen nevím, jestli se nákupy nemovitostí dají dobře realizovat o svátcích. To už lépe zařídíte tak, že nemovitost zdědíte, když bude ve váš prospěch sepsána závěť - což poznáte podle toho, že se Jupiter bude toulat Vaším 8. domem. Jinak Jupiter ve Vodnáři povzbuzuje k častému výskytu ve společnosti dobrých, chytrých a vlivných lidí, postrčte své štěstí, podobně jako Blíženci či Váhy, získáváním vhodných kontaktů. Aktivně se zapojujte do spolkové či politické činnosti, zejména se zaměřte, stejně jako Vodnáři, na takové, které povedou společnost k větší lidskosti, umožní větší svobodu a spravedlnost pro všechny, napomohou rozvoji vědy a techniky. Je možné, že se z Vás při takové činnosti brzy stane lídr skupiny, máte k tomu totiž talent. Bez ohledu na svůj rok narození studujte, věnujte se vědě, i když není Vaší profesí, a sledujte technické novinky. Podumejte, jak je vhodně využít ve Vašem osobním či pracovním životě, zafilozofujte o jejich morálním rozměru a v neposlední řadě prozkoumejte, zda pro Vás nejsou vhodnou investicí.

Jupiter v Rybách přivodí krátkodobé poblouznění

Týká se období:

 • v roce 2021 od 14. 5. do 28. 7. 2021 a narozených cca od 22. do 23. listopadu

 • v roce 2022 narozených cca od 23. listopadu do 20. prosince

Klíčová slova pro N - nepříznivý vliv: nadměrná důvěřivost, duchovní zmatek, zastávání utopických či extrémně levicových názorů

Zatímco v příznivých aspektech Jupiter ukazuje, co je to Štěstí, v nepříznivých dává poznat Jupiter v Rybách, jak moc i chytří až moudří mohou krátkodobě „zblbnout“. Může se to týkat jakékoliv části života, ale Střelci jsou dosti závislí na vlastním rozumu, moudrosti a schopnosti používat filozofický nadhled, mít svůj styl a znát směr svého života., takže hledejme prvně v této oblasti. Bohužel tato cenná aktiva jim Jupiter na čas znedostupní. Jindy je nám líto, že vliv Jupitera na jednotlivce trvá jen 2 maximálně 3 týdny. Nyní za to budou Střelci rádi. Milí Střelci, v pro Vás kritických dnech neměňte náboženství, politickou stranu, s nikým se nehádejte o základních filozofických otázkách a nepodepisujte jakékoliv smlouvy. Neinvestujte. Omezte nakupování. Odložte nákupy věcí trvalé hodnoty. Také nenavazujte nové známosti ať už obchodní, přátelské nebo vztahové. Nedávejte ani peníze na charitu, určitě v těch Vašich inkriminovaných týdnech natrefíte na nesprávnou až podvodnou společnost, která Váš velkorysý dar promrhá nebo dokonce zpronevěří. Nikomu nic neslibujte.

Saturn ve Vodnáři upevňuje nový řád

Týká se v roce:

 • 2020 narozených cca od 21. do 24. listopadu

 • 2021 narozených cca od 22. listopadu do 5. prosince

 • 2022 narozených cca od 3. do 16. prosince

 • 2023 narozených cca od 12. do 21. prosince

Klíčová slova pro P - příznivý vliv: trvalost, řád, houževnatost, forma

Již jsem pro Kozorohy k tomu napsala a zůstává v platnosti:

Milí Střelci, Saturn obvykle přináší do života pořádek, často nevítanou formou omezení a strádání. Máte ovšem kliku, Saturn z Vodnáře k Vám bude laskavý. Pořádek a řád do Vašeho života vnese sadou dobrých zvyků, které si sami rádi a aktivně vyberete, pomůže Vám zvládat osobní time management a jak jinak než po Vodnářsku: originálně a s využitím moderní techniky. Saturn to rád nakombinuje i s prastarými postupy. Vaší pozornosti doporučuji jak astrologická moudra vedoucí ke správnému načasování, tak například využití tatev. Rovněž Vám Saturn z Vodnáře pomůže upevnit kontakty či nové vztahy získané působením Jupitera z Vodnáře. To vše platí, máte-li ve svém osobním horoskopu Saturn v příjemných aspektech. Pokud jej máte v neblahých, nastává komplikovanější situace a doporučuji astrologickou konzultaci anebo nadhled a neustálé aplikování lidové moudrosti o tom, jak všechno zlé je pro něco dobré. Na každý pád, ať vcelku příjemně či nepříjemně, Saturn Vám pomůže pootočit šroubovici vašeho osobního vývoje.

Tipy pro využití období vlivu Saturna z Vodnáře najdete v horoskopu Vodnářů a Blíženců, zejména ty, které se hodně točí kolem informací, myšlenek a kontaktů s dalšími lidmi. Vy však nezapomínejte, že jste ohnivé znamení, které uspokojí jen činy, více se tedy při vytváření dobrozvyků zaměřte na sport, pohyb obecně a na vlastní aktivitu ve společnosti či na vedení jednotlivých zájmových, studijních, politických či jiných skupin.

Uran z Býka Střelce neovlivní

Na Střelce jako skupinu až do roku 2025 nebude mít vliv. Na jednotlivce jej však samozřejmě mít může. Těžké a rozporuplné životní období mohou zažívat Střelci, kteří mají ascendent v Býku, rozvádět se mohou někteří z těch, kterým jde 7. domem, a o zdraví či práci mohou přijít ti, jimž prochází 6. domem. Jestli se to týká právě Vás, se dozvíte výhradně ze svého individuálního horoskopu. Na to žádné skupinové horoskopy napsat nejdou.

Neptun z Ryb má na Střelce dlouhodobý, a navíc neblahý vliv

Týká se v roce:

 • 2018 narozených cca od 3. do 9. prosince

 • 2019 narozených cca od 5. do 10. prosince

 • 2020 narozených cca od 7. do 13. prosince

 • 2021 narozených cca od 8. do 15. prosince

 • končí rokem 2025

Neptun putuje znamením Ryb již od roku 2011 a bude jím pokračovat až do 30. 3. 2025, kdy vstoupí do znamení Berana a naopak začne Střelcům pomáhat.

Klíčová slova pro N - nepříznivý vliv: duchovní i duševní zmatek, přílišná důvěřivost, ztráty v důsledku podvodů, infekce a vše obtížně diagnostikovatelné, pro racionální medicínu skryté

Již jsem pro Střelce k tomu napsala a zůstává v platnosti:

Nepříznivý Neptun často svoje oběti mate a oklamává. Nejinak je tomu u nyní „postižených“ Střelců. Vzhledem k tomu, že jsou to velice často sečtělí, chytří, až moudří lidé, bude lidem z okolí nápadná změna chování a myšlení. Nastanou u nich zmatky, až okouzlení novými či staronovými, zejména pak exotickými filozofiemi či náboženstvími. Navzdory dobrým zvykům Střelců budou přijímány nekriticky nebo s přílišným nadšením. V souladu s touhou po všeobecném blahu mohou vytvářet i nové utopické systémy pomoci lidem.

Takováto ukvapenost v názorech a jednání, zejména v oblasti soucítění s druhými, se jistě promítne do peněz. A je víc než zřejmé, že negativně. Neptunem oťuknutí Střelci budou snáze podléhat podvodům, podvodníkům a všelijakým ohlupujícím systémům, utopicky sociálně nastaveným tak, aby z nich mohly profitovat všelijaké ty šelmy a hyeny, ale to už je jiná kapitola. Milí Střelci narození 8. až 15. prosince, v roce 2021 se vyhýbejte investicím, příliš dobře vypadajícím obchodům a všem příliš milým novým známým. Hrozí Vám z této strany finanční ztráty. Kromě toho si pokazíte pověst lidí moudrých a světaznalých, což je pro Vás jistě větší újma.

Vztahy jak partnerské, tak rodinné, mohou být dočasně pocuchané, což je opět přirozeným důsledkem změny Vašeho myšlení a chování. Nebojte se, jakmile aspekt Neptuna přejde, zase se vše urovná.

Ale ani zdraví Vám pod nepřízní Neptuna nepokvete. Dají se očekávat obtížně diagnostikovatelné nebo špatně diagnostikované infekční nemoci. Ačkoliv se zdá, že dnešní medicína je v tomto oboru již velmi pokročilá, konkrétně Vy si na správnou diagnózu budete muset počkat. Nenechte se odbýt a při přetrvávajících potížích znovu zajděte k lékaři nebo navštivte jiného :-). V přesném aspektu není vhodné navštívit léčitele či jasnovidce (máte přeci sklon natrefit na podvodníky), ale po jeho uplynutí již naopak ano. Výpočty individuálních přesných aspektů si můžete objednat u mě. Pokud jste si již dříve „něco začali“ s plísní na nohou, dá se očekávat recidiva. Pokud zatím ne, důsledně se nyní vyhýbejte infekčnímu prostředí.

Pluto z Kozoroha Střelcům nyní nepomáhá ani neškodí

V roce 2020 opět nemá Pluto na Střelce vliv. Pluto putuje znamením Kozoroha od ledna 2008 do roku 2023 a 2024, kdy jej 3x opustí a 2x se vrátí. Tou dobou pak vstoupí do znamení Vodnáře a zůstane tam na delší čas. Budou se dít zajímavé věci, jak v celé lidské společnosti, tak v životě jednotlivých Vodnářů. A nejen jich. Například příznivě ovlivní život Střelců, zejména jejich společenskou pozici a kariéru.

Tabulka pohybu planet

Tabulka pohybů planet – tu využijte k odhadu, kdy na Vás daná planeta bude mít vliv – jestli na jaře, nebo na podzim, nebo po celý rok. Vaše Slunce je na tolikátém stupni Vašeho znamení (orientačně! = bez výpočtu), kolikátý den znamení jste se narodili. Příklad: 31. 1. = 10. den Vodnáře = 10° Vodnáře, tj. hledám u všech planet vliv, kdy se dostane okolo 10°.

Tabulka pohybu planet 2021

Kolik návštevníků je on-line?

Právě přítomno: 94457 hostů a žádný člen

Kalendář akcí

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Filtr akcí