Horoskop pro Štíry na rok 2022

V roce 2022 Štíří vytváří oproti předchozím rokům dokonce tři naprosto odlišné skupiny: Štírům z první třetiny se život konečně zase začíná líbit. Prostřední část Štírů prochází životní krizí neblahým působením Saturna z Vodnáře a Uran ze znamení Býka jim zase nepřeje finančně. Poslední třetina taktak balancuje. Naštěstí v roce 2022 všem aspoň na pár týdnů život zkrášlí Jupiter, příznivě působící z Ryb.

Slunce vstupuje do znamení Štíra v roce 2022 23. října ve 11:35 SEČ a vystoupí 22. listopadu ve 9:20 SEČ.

Jak číst tento horoskop?

Nejprve si najdeme řádek tabulky s svými narozeninami, jako příklad použijeme datum narozenin nositelky Nobelovy ceny Marie Curie-Skłodowské (r. 1867), 7. listopadu. Dle tabulky se jí týká vliv:

 • Jupitera v Rybách příznivě

 • Saturna ve Vodnáři nepříznivě

 • Uranu v Býku nepříznivě.

Osoby narozené s madam Curie ve stejný den patří ke skupince Štírů, kteří procházejí životní krizí vlivem Saturnu a Uran jim navíc ničí finanční stabilitu, což je pro Štíry obzvlášť bolestné, protože hmotné záležitosti obvykle zvládají dobře jen s vypětím sil. Kompenzaci přináší Jupiter z Ryb, který umožní hlubší duchovní propojení s celým Vesmírem a hlavně s ostatními živými bytostmi, které těmto trpícím Štírům pomohou obyčejnou lidskou péčí, hmotnou pomocí, laskavým slovem, ale i třeba modlitbou od srdce jsoucí. Ostatní Štíři nezasažení Saturnem a Uranem, mohou pak dokonce čerpat z vlivu Jupitera i světské bonusy, více v příslušných odstavcích níže.

Vlivy pomalých planet, které nepřehlédneme, neboť jsou dlouhodobější

08 Stiry 2022

P=příznivě , N=nepříznivě vyznačené oblasti udávají, kterých z Vás se to týká. Pokud mezi ně patříte, musíte též nahlédnout do pohybů planet (viz tabulka 2 na konci) a odhadnout, kdy asi daný jev pro Vás nastane. Chcete-li to přesně, rovnou se objednejte u mne.

upiter v Rybách dodá Štírům pohlazení po duši i po těle

Týká se v roce:

 • 2021 v období 14.5.2021 až 28.7.2021 od 19.12. narozených cca od 23. do 24. října

 • 2022 narozených cca od 23. října do 21. listopadu

Klíčová slova pro P-příznivý vliv: optimismus, úspěchy, vyšší společenský status, štěstí v každém jednání.

Již jsem pro Štíry k tomu psala a zůstává v platnosti:

Jupiter v příznivých vazbách vždy přináší něco příjemného do života. Poté, co prošli nepříjemnostmi Jupitera a Saturna ve Vodnáři, přichází chvíle na oddech. A to způsobem Štírům milým. Vylepšením partnerských vztahů, mnozí Štíři budou mít i více nabídek, než je mravné či zdrávo, jak na vztah, tak na milostné hrátky. Opatrně, nic nepřehánět! Jupiter na jednotlivce má vliv jen krátce cca 2-3 týdny tak, ať si život pro další týdny spíše nezašmodrcháte. Pokud proběhne „pouze vylepšení“, máte na co v dalších týdnech navazovat. Když to naopak bude „úlet“, budete mít na co vzpomínat, ale dlouhodobý vztah nezískáte ani nepodržíte něčím, co je spíše zajímavou pikantní historkou u sklenky dobrého moku s dobrými přáteli. Prostě „dobrého po málu“, Jupiter rád přehání své dary. Naopak ti ze Štírů, kteří prahnou stejně silně po hlubokých duchovních zážitcích jako po vášni, jsou snad již natolik moudří, aby při takového příležitosti bylo tělo i duše uspokojeno vyváženě. Citliví jedinci si mohu užít mimo to překrásných a hlubokých uměleckých zážitků. Pokud jsou sami tvůrci, měli by si spočítat, v kterém týdnu ně Jupiter příznivě shlédne a naplánovat si tvůrčí činnost. Výsledek bude mimořádný. Na plodné období si budou muset dát též pozor výše zmiňovaní Štíři a Štírky na záletech. Ale i všichni ostatní při přízni Jupitera mohou počítat s přírůstky do rodiny. Milé výhledové maminky snažilky narozené ve znamení Štíra, dohledejte si pro rok 2021 a 2022 vliv Jupitera v Rybách přímo na Vás. Rozhodně Vám zvýší šance na miminko. Je to bonus k těm ostatním, běžně sledovaným astrologickým vlivům na početí potomka. (U mne naleznete jako součást horoskopu zaměřeného na zdraví nebo jako součást kompletního osobního horoskopu).

Jupiter procházející Beranem nechá Štíry osudu

Týká se období 11. 5. 2022 – 28. 10. 2022 a 20. 12. 2022 - 16. 5. 2023. V období od 28. 10. 2022 do 20. 12. 2022 se Jupiter navrací zpět do Ryb a má na Štíry příznivý vliv. Samozřejmě v individuálním horoskopu vliv mít může i při průchodu znamením Berana. Zajímavé bude například, když poputuje 10. domem v individuálním horoskopu Štíra, pak se může těšit tento jedinec na vylepšení kariéry či není-li toho třeba, může se mu dostat společenské vážnosti a úcty.

Saturn ve Vodnáři přinese Štírům období krize

Týká se v roce:

 • 2020 narozených cca od 23. do 25. října

 • 2021 narozených cca od 24. října do 5. listopadu

 • 2022 narozených cca od 3. do 16. listopadu

 • 2023 narozených cca od 13. do 20. listopadu

Klíčová slova pro N-nepříznivý vliv: krize (osobní, profesní i zdravotní), nesoulad s řádem, zatuhlost (mentální i fyzická), překonávání chronických problémů vytrvalostí

Saturn ve Vodnáři od roku 2020 uplatňuje svůj nepříznivý vliv, pokračuje v tom i v roce 2022: Typická štíří houževnatost a vytrvalost v řešení obtížných problémů, za které je Saturn vždy chválil a odměňoval, nyní zůstává ve hře, ale bez odměny. Proč? Protože již nepůjde jen o řešení osobních problémů a krizí, ale Saturn bude chtít zapojit Štíry do společenské problematiky, hledání a nalezení nového řádu ve společnosti, nového přístupu k používání technických vymožeností a vydobytých peněz, hledání společenské spravedlnosti. To vše se bude promítat do osobních životů jednotlivých Štírů a zpočátku pro ně, bohužel, nepochopitelně a neblaze.

Pracovně: Přestože jste nepolevili ve své tvrdé práci, problémů je čím dál víc a úspěchů čím dál méně. Hrozí vám přepracování, těžko říci, co přijde dřív: osobní kolaps nebo ztráta získaného postavení, jak pracovně, tak společensky. Neklesejte na mysli, že se v přicházejících změnách neorientujete. Vyčkejte do přechodu Saturnu do Ryb v roce 2023 a zase všemu porozumíte, tentokráte i s nadhledem.

Finančně: Každou korunu obracejte 3x, raději už dnes dobrovolně než pozítří nuceně.

Vztahově: Saturn ve Vodnáři vztahům Štírů nepřeje. V tomto období se prosazuje více individualita než sounáležitost. Romantické vztahy skomírají, vztahy prakticky založené vytrvají díky odpovědnosti a spolehlivosti, tedy na základech, na kterých vznikly. Rodinné vztahy rovněž u Štírů zaznamenávají útlum, a to v důsledku nedostatku času při souběhu krizí a problémů ve více oblastech najednou. Jestli Vám, Štíři, zbude trochu sil, pečujte o tyto vztahy.

Zdravotně: Saturn ve Vodnáři Štírům, Lvům i Býkům může přichystat onemocnění, která jsou typická pro Vodnáře: tzv. nemoci krve, a to jak v oblasti složení krve, např. chudokrevnost, vysoká srážlivost krve apod., tak nemoci krevního oběhu, saturnskou kvalitu má třeba nedostatečné prokrvení končetin či zúžení až neprůchodnost cév vlivem např. cholesterolu. Do nemocí krve patří i přenesený význam – nemoci geneticky podmíněné. Dále vše související s prochladnutím a vleklými záněty – typická oblast na těle: kolem kotníku, holeň a lýtko. Příklad: zánět žil v oblasti lýtka. Než doběhne Saturn do míst, kde bude působit právě na Vás, zajděte k lékaři, nechte si udělat všechna vyšetření a testy, zmenšíte tím dopad. Saturn má rád poctivý a pracovitý přístup k řešení problémů. Opak bolestivě trestá.

Kromě tohoto okruhu zdravotních problémů vám Saturn rád připomene klasické potíže Štírů, tj. nemoci v intimní zóně: pohlavní orgány, močový měchýř, konečník. Snažte se neprochladnout a předcházejte problémům s hemeroidy i prostatou. Nemocí spojených s touto oblastí je celá řada, ale pokud se Vás to týká, budete vědět, o co jde, problémy tohoto charakteru se často objevují od mládí. Specifický problém představují potíže s neplodností. Milí Štíři, vážené Štírky, v době nepříznivého působení Saturnu na Vaše Slunce se o nic ani nepokoušejte, jen si zvýšíte stres s tím související a snížíte další šance. A kdybyste náhodou měli v životním plánu potíže s nadměrnou plodností, což u vodních znamení není neobvyklé, vyhněte se v období Saturnu ve Vodnáři potratům či chirurgickým zákrokům omezujícím plodnost, již za pár let byste hořce litovali.

Protože těch problémů se může sejít mnoho, přirozeným důsledkem působení Saturnu ve Vašem životě je v danou chvíli špatná nálada, pesimismus až deprese. Milí Štíři, nelekejte se, vím, že jste zvyklí na vyšší kvalitu, ale v takovýchto časech klesá i potence a chuť na sex. I to s přesunem Saturnu do dalšího znamení zase bude v pořádku. Když nyní víte, že např. za čtvrt roku bude na Vás mít Saturn neblahý vliv, prostě si do té doby nenaplánujte změnu zaměstnání, svatbu ani jiné důležité životní kroky. Jednoduše se budete věnovat řešení každodenních problémů, dodržovat pravidelný rytmus práce a odpočinku, pečovat o sebe i o vztahy s blízkými a připomínat si, že i toto obtížné období prostě uplyne, tak jako vždy. I to je nezvratné pravidlo Saturna, pravidlo Pána času.

Uran z Býka Štírům rozhazuje hmotnou stabilitu

Týká se v roce:

 • 2018 narozených cca od 23. do 25. října

 • 2019 narozených cca od 23. do 28. října

 • 2020 narozených cca od 24. října do 1. listopadu

 • 2021 narozených cca od 28. října do 7. listopadu

 • 2022 narozených cca od 1. do 11. listopadu

 • ve znamení zůstává až do roku 2025

Působení Urana na jednotlivce trvá několik týdnů až měsíců, nutno spočítat pro konkrétního jedince.

Klíčová slova pro N-nepříznivý vliv: prudké změny, nepříznivé náhody, ukvapené jednání

Již jsem pro Štíry k tomu psala a zůstává v platnosti:

Nepřízeň Uranu v životech jednotlivců představuje náhlé, nepředvídatelné a naprosto překvapivé změny. V nejbližších letech, při působení ze znamení Býka, půjde o majetkové poměry, hodnotový systém a fyzické zdraví. Uran nemá smysl pro přiměřenost, půjde často o extrémní, hraniční zážitky. Bohužel, navíc sami Štíři mají sklon jít až na samou hranici. Budete řešit existenční záležitosti či naopak otázku, co s množstvím nenadále získaných peněz, jak je zúročit, či naopak nepřijít o jejich hodnotu. Možná zažijete v krátkém čase obojí. Budete hmotné prostředky hodně chtít nebo je budete považovat za bezcenné. Budete si vážit sebe samých, lidskosti a lidí, kteří jsou laskaví a moudří, kteří něco umějí a mohou hodně dát světu, nebo Vám půjde pouze o naplnění Vašich fyzických potřeb, kdežto Vaše duševní, sociální a duchovní potřeby, problémy ostatních lidí a osud světa Vám budou připadat směšné a bezvýznamné?

Pokud Vám Uran začne mluvit do zdraví, projeví se to náhlými bolestmi v oblasti krku a šíje, významnými problémy s krční páteří. Nejen malé děti zaznamenají bolesti ze zánětu ucha. Ohroženy jsou i mandle, hlasivky a štítná žláza. Buďte ve střehu i v oblasti pánve: močový měchýř, pohlavní orgány, konečník. I zde se mohou projevit náhlé bolesti provázené zánětem a horečkou a celkový průběh nemoci může být velmi rychlý, dožadující se urgentního řešení, někdy i chirurgického. A ještě jedna sféra působení Uranu – úrazy obyčejné či prostřednictvím techniky, elektrické energie a strojů. Zvýšenou pozornost proto věnujte v pracovním procesu, podle toho, co při práci používáte, při řízení auta a při volbě dopravní a letecké společnosti ;-).

Vliv Uranu na peníze je po všech stránkách nepříznivý. Protože budete celkově rozhození, možná handicapováni nějakým neduhem či bolestí, dá se v zaměstnání očekávat roztržitost a zvýšené množství chyb. Raději na sebe moc neupozorňujte, nehádejte se, počkejte hezky v koutku, až to přejde a budete mít více sil a opět všech pět pohromadě. Ani malý (zato pravidelný) příjem není v těchto těžkých časech jistý. K získání lepšího zaměstnání napněte síly, až tento neblahý vliv Uranu přejde. Kdy to přesně nastane u právě vás, je nutno dopočítat z individuálního horoskopu.

I pro celou lidskou společnost bude vstup Uranu do znamení Býka nezvyklý, až nepříjemný. V letech, kdy se v tomto znamení vyskytoval, docházelo ke společenským změnám typu pozemkové a majetkové reformy, přerozdělení světa, nových hranic států, ale i k hladomorům a podobně. Podrobnosti vydají na samostatný článek Uran v Býku, který právě připravuji.

Milí Štíři, v dějinách civilizace se Uran v Býku projevuje s pravidelností 84 let, ve změnách Vašeho života však na působení Uranu nemusíte tak dlouho čekat. Zaznamenáte je každých 21 let, zkuste si přesně vzpomenout, co jste řešili v životě před 21, 42, případně před 63 lety. Projděte si opětovně tato témata a usuzujte sami, jak mnoho se vás nyní znovu týkají, zda se opravdu v průběhu let vracela vždy a v novém hávu. Jak jste výzvu Urana v tom čase zvládli? Více k zamyšlení najdete v článku Cyklické krize v životě.

Neptun z Ryb naplňuje citové i duchovní potřeby Štírů

Týká se v roce:

 • 2018 narozených cca od 3. do 9. listopadu

 • 2019 narozených cca od 5. do 10. listopadu

 • 2020 narozených cca od 7. do 13. listopadu

 • 2021 narozených cca od 8. do 15. listopadu

 • 2022 narozených cca od 12. do 18. listopadu

 • Neptun prochází svým královstvím, znamením Ryb, od roku 2011 a zůstává až do 30.3. 2025

Působení Neptuna na jednotlivce trvá několik týdnů až měsíců, nutno spočítat pro konkrétního jedince.

Klíčová slova pro P-příznivý vliv: duchovní život, empatie, umění, nechat plynout

Již jsem pro Štíry k tomu psala a zůstává v platnosti:

Neptun v Rybách bude v nejbližších letech kompenzovat příliš intenzivní působení planet ze zemských znamení (Pluto – Kozoroh, Uran – Býk, Saturn – Kozoroh a Jupiter se přidal v Kozorohu pro období 12/2019–12/2020). Je to období příliš zaměřené na výkon, prosperitu, moc a peníze. Jsou to sice témata Štírům blízká, ale současně si umí vážit duchovního života, rozvinutí všech sfér duše a vzájemné vyváženosti duchovní i hmotné složky života každého člověka i lidské společnosti. A k tomuto cíli jim v nejbližších letech bude pomáhat právě Neptun. Kromě sociálního cítění, příklonu k jemnějším zážitkům duše, ať již prostřednictvím přírody, mimo smyslových prožitků či zážitků z hudby, poezie či dramatu; poskytuje naladění na všechny bytosti a pocit sounáležitosti s celým vesmírem. To se může stát značnou výhodou při aplikaci na dosažení souladu ve vztahu a nedílnou částí i při intimních zážitcích párů. Jednoduše budete vědět (či dokonce slyšet :-)), co si ženy (muži) myslí a co vlastně chtějí. Hodně úspěchů a přeji mimořádně krásný sex, zejména těm, jichž se to týká – viz výše.

Pluto z Kozoroha reprezentuje sílu vůle a touhu po moci

Týká se v roce:

 • 2018 narozených cca od 9. do 13. listopadu

 • 2019 narozených cca od 10. do 14. listopadu

 • 2020 narozených cca od 13. do 17. listopadu

 • 2021 narozených cca od 14. do 19. listopadu

 • 2022 narozených cca od 16. do 21. listopadu

 • Pluto putuje znamením Kozoroha od ledna 2008 do roku 2023 a 2024, kdy jej 3x opustí a 2x se vrátí. Ve znamení Vodnáře zůstane pak na delší čas až od 19. 11. 2024. To už ale nebude přítelem Štírů.

Klíčová slova pro P-příznivý vliv: síla, vůle, proměna, houževnatost při dosahování cílů

Již jsem pro Štíry k tomu psala a zůstává v platnosti:

Působení Pluta v Kozorohu postrkuje všechna zemská znamení v kariéře a ve významném zlepšení společenského postavení. Ani Štíři nebudou tohoto vlivu ušetřeni. Je to sice dobrá zpráva, Pluto však mívá svá ALE. V tomto případě je skryto ve způsobu dosažení cíle, jímž bývá u Pluta manipulace a extrémní používání vůle hraničící s fanatismem. Hlídejte se, nenechte se strhnout, volte cestu mírnou, postupných, čestných kroků. Nepodaří-li se Vám to, možná budete muset za lepší zítřek zaplatit již dnes ztrátou důvěry přátel, partnera či rodiny.

Ale z veselejšího soudku: Pluto je též planetou mimořádné energie a nízkých pudů :-) což Vám v této kombinaci může přinést nezapomenutelný sex. Jak toho využijete a s kým, je opět na uváženou. Příliv sil pocítíte nejen po stránce tělesné. Budete překypovat i duševní výkonností: napište román či paměti, zpracujte všechna služební hlášení, naučte se čínsky, studujte magii. Najděte pro tento dar nějaké využití.

Tabulka pohybu planet

Tabulka pohybů planet – tu využijte k odhadu, kdy na Vás daná planeta bude mít vliv – jestli na jaře, nebo na podzim, nebo po celý rok. Vaše Slunce je na tolikátém stupni Vašeho znamení (orientačně! = bez výpočtu), kolikátý den znamení jste se narodili. Příklad: 31. 1. = 10. den Vodnáře = 10° Vodnáře, tj. hledám u všech planet vliv, kdy se dostane okolo 10°.

Tabulka pohybu planet 2022

Kolik návštevníků je on-line?

Právě přítomno: 94442 hostů a žádný člen

Kalendář akcí

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Filtr akcí