Horoskop pro Lvy na rok 2022

Rok 2022 již bude pro skupinu Lvů pestřejší: lidé narození v prostření části znamení Lva se bohužel ještě trápí v životní krizi. Svou nepřízní je pronásleduje Saturn i Uran. Narozené v závěru znamení to teprve čeká. Zato ti, kteří spatřili světlo světa v období, kdy Slunce prochází první třetinou znamení Lva už se z nejhoršího oklepali a mohou se směle pouštět do dalších plánů při příznivém působení Jupitera. Za štěstí můžeme považovat i to, že Neptun i Pluto nemají pro Lvy nepříznivý vliv. Ale ani příznivý. To v případě Pluta může být i výhodou.

Do znamení Lva v roce 2022 Slunce vstupuje dne 22. července v 21:06 SEČ a svoji pouť tímto znamením ukončí 23. srpna v 04:16 SEČ.

Podrobně:

Jak číst tento horoskop?

Nejprve si najdeme řádek tabulky se svými narozeninami, jako příklad použijeme datum narozenin přírodovědce Jeana-Baptisty Lamarcka (r. 1744), 1. srpna. Dle tabulky se ho týká vliv:

 • Jupitera v Beranu příznivě

 • Saturn ve Vodnáři nepříznivě

 • Uran v Býku nepříznivě.

Osoby narozené ve stejný den s autorem evoluční teorie zvané lamarckismus zjistí, že jim pomalu končí období poznamenané finanční nejistotou (vlivem Uranu), také jim začnou hojit rány způsobené životní krizí (vliv Saturnu) a trochu radostné energie prožijí v druhé polovině října vlivem Jupitera v Beranu. Podrobnosti si přečtou v příslušných článcích níže.

Vlivy pomalých planet, vlivy, které nepřehlédneme, neboť jsou dlouhodobější

05 Lvi 2022

P=příznivě, N=nepříznivě vyznačené oblasti udávají, kterých z Vás se to týká. Pokud mezi ně patříte, musíte též nahlédnout do pohybů planet (viz tabulka 2 na konci) a odhadnout, kdy asi daný jev pro Vás nastane. Chcete-li to vědět přesně, rovnou se objednejte u mne.

Jupiter v Rybách si Lvů ani nevšimne

V roce 2022 v období od začátku roku do 11.5.2022 a od 29.10. do 20.12.2022 prochází Jupiter Rybami a nebude mít na Lvy vliv.

Jupiter v Beranu opět rozproudí krev v žilách Lvů

Týká se v roce 2022 období 11.5. –28.10. a od 20.12. do konce roku

 • 2022 narozených cca od 22. července do 1. srpna

 • 2023 narozených cca od 24. července do 23. srpna

Klíčová slova pro P - příznivý vliv: příliv energie, činorodost, úspěch

Přes teplejší a slunnou část roku období budou Lvi sršet energií, jako by je samo Slunce dobíjelo. Pravda týká se to těch, kteří se narodili v první třetině znamení. Ostatní však nemusí plakat, stačí si počkat do dalšího roku. Milý Lvi, naplánujte si do tohoto období vše, na co Vám dříve chyběli síly. Pokud jste si v dřívějších obdobích při nepřízni Saturna zamarodili, věnujte čas péči o zdraví, regenerace bude snazší, rychlejší a úspěšná. Pokud jste zůstali zdraví, můžete věnovat energii jak práci pro kariéru, tak se třeba pustit do rekonstrukce domova. To záleží na Vašem osobním horoskopu. Do čehokoliv se pustíte v tomto příznivém období, to povede k úspěchu. I ve vztazích a plození potomstva se můžete dočkat kýžených výsledků, stačí se dané oblasti života věnovat, pozor, raději nic nepřehánět. To je však jediné omezení při přízni Jupitera, snažit se vše dělat se smyslem pro přiměřenost a harmonii, protože Jupiter v nadšení a při přízni zalité energií prostě rád něco přestřelí, nejen co do množství ale i co do rychlosti. Pro citlivější bytůstky z Vašeho okolí by to mohlo zavánět násilnou cestičkou. A ta k trvalému úspěchu nevede. Dalším omezením vlivu Jupitera, je to, že na jednotlivce působí maximálně 2-3 týdny. Proto je též vhodný individuální horoskop.

Saturn ve Vodnáři znamená nové pořádky, které Lvy odstrčí z centra vlivu a dění

Týká se v roce:

 • 2020 narozených cca od 22. do 24. července

 • 2021 narozených cca od 23. července do 4. srpna

 • 2022 narozených cca od 1. do 16. srpna

 • 2023 narozených cca od 12. do 23. srpna

Klíčová slova pro N - nepříznivý vliv: životní krize, zkouška, omezení, zablokování

Již jsem pro Lvy k tomu psala a zůstává v platnosti:

Pracovně: Těžko říci, co nastane dřív, jestli úbytek sil, nebo pracovní neúspěchy. Jedno souvisí s druhým. Na období, kdy Vás nepříznivě ovlivní Saturn, si nedělejte žádné velké plány. Tou dobou jde vše ztuha, člověk je vyčerpaný a následně i pesimistický, mnozí i onemocní. Nové zaměstnání hledejte jindy. Nové projekty v podnikání zavádějte raději až příští rok. Až si mezitím trochu z těch saturnských zkoušek odpočinete a budete opět sršet energií a nadšením tak, jak je pro nové začátky třeba.

Finančně: Šetřete síly i peníze, není to vhodný čas na investice a nákupy domu či auta.

Vztahově: Saturn ve Vodnáři příliš „vztahový“ není, vhledem k souběhu problémů v různých oblastech života, se dá předpokládat i ochladnutí vztahů v důsledku nedostatku času na partnera/partnerku, rodinu, přátele. V době této menší životní krize budete muset častěji odpočívat. Je-li to jen trochu možné, využijte to pro společné trávení času s vašimi blízkými.

Zdravotně: Saturn ve Vodnáři nejenže může Lvům přichystat onemocnění, která jsou typická pro Vodnáře: tzv. nemoci krve, a to jak v oblasti složení krve, např. chudokrevnost, vysoká srážlivost krve apod., tak i nemoci krevního oběhu, saturnskou kvalitu má např., nedostatečné prokrvení končetin či zúžení až neprůchodnost cév vlivem např. cholesterolu. Do nemocí krve patří i přenesený význam – nemoci geneticky podmíněné. Dále vše související s prochladnutím a vleklými záněty – typická oblast na těle: kolem kotníku, holeň a lýtko. Příklad: zánět žil v oblasti lýtka. Než doběhne Saturn do míst, kde bude působit právě na Vás, zajděte k lékaři, nechte si udělat všechna vyšetření a testy, zmenšíte tím dopad jeho vlivu. Saturn má rád poctivý a pracovitý přístup k řešení problémů. Opak bolestivě trestá. Saturn Vám tak rád připomene klasické potíže Lvů, jež se týkají oblasti zad a srdce.

Protože těch problémů se může sejít mnoho, přirozeným důsledkem působení Saturnu ve Vašem životě je v danou chvíli špatná nálada, pesimismus až deprese. A když budete dopředu vědět, že za čtvrt roku na Vás bude mít Saturn neblahý vliv, prostě si do té doby nenaplánujete změnu zaměstnání, svatbu a asi ani jiné důležité životní kroky. Jednoduše se budete věnovat řešení každodenních problému, dodržovat pravidelný rytmus práce a odpočinku a připomínat si, že i toto obtížné období prostě uplyne, stejně jako ta předchozí pěkná.

Uran z Býka rozkývá finanční a hmotnou stabilitu Lvů

Týká se v roce:

 • 2018 narozených cca od 22. do 24. července

 • 2019 narozených cca od 22. do 28. července

 • 2020 narozených cca od 23. do 31. července

 • 2021 narozených cca od 27. července do 6. srpna

 • 2022 narozených cca od 31. července do 10. srpna

 • ve znamení zůstává až do roku 2025

Působení Uranu na jednotlivce trvá několik týdnů až měsíců, nutno spočítat pro konkrétního jedince.

Klíčová slova pro N - nepříznivý vliv: prudké změny, nepříznivé náhody, ukvapené jednání

Již jsem pro Lvy k tomu psala a zůstává v platnosti:

Stejně jako Vodnáři a Štíři i další skupina Lvů v roce 2020 pozná, co dokáže Uran, když doputuje do znamení Býka, ale bude to stát za to. Uran má zde, jak v osobních životech, tak v životě společnosti, vliv na prudké, a hlavně překvapivé změny v majetkových poměrech. Zajímavou podkapitolou bude vlastnictví pozemků a nemovitostí. V této oblasti očekávám i nějaké reformy. Překvapivé změny se odehrají v oboru bankovnictví a měn.

Milí Lvi, očekávejte překvapivý, a především nepříznivý vývoj vašich finančních a majetkových záležitostí. Bohužel, vy sami jej budete moci málo ovlivnit. Lze jen rychle reagovat a minimalizovat ztráty. Podobně jako u úrazů vznikajících vlivem Uranu bych ráda navrhla řešení - pojistit se. Tak to funguje, když jde o jednotlivce a individuální horoskop. Avšak nyní toto řešení může selhat, protože celá společnost, a hlavně oblast bankovnictví a peněžnictví bude v prudkém vývoji a přerodu po celou dobu průchodu Uranu znamením Býka. Budou se prostě měnit pravidla, bude těžké se na něco spolehnout.

Očekávejte i změny zdravotního stavu. Jak je pro působení Uranu charakteristické, budou náhlé a často budou vyžadovat rychlý zásah, kupříkladu chirurgický. Ohroženými oblastmi těla jsou: krk, mandle, dolní čelist včetně zubů, hlasivky, štítná žláza a šíje. V této oblasti se dají čekat úrazy, zablokování krční páteře, prudce se rozvíjející záněty, náhlá ztráta funkčnosti a nenadálé bolesti obecně. Navíc se mohou objevit náhlé příhody srdeční, prudké bolesti zad a problémy s páteří. Do období nepřízně Uranu si neplánujte chirurgické zákroky. Ta samozřejmě netrvá pro jednotlivce po celý rok, nutno dopočítat, můžete si objednat u mě. Také doporučuji vyhnout se dobrodružným výletům či koníčkům spojeným s pobytem v podzemí, v dolech či jeskyních. Těm, kteří v takovýchto místech pobývají pracovně, doporučuji maximální opatrnost, vícenásobné jištění a překontrolovat pojištění. Budete více ohroženi výbuchy, sesuvy, závaly a podobně, prostě řečeno: Hmota kolem Vás se bude nepředvídatelně pohybovat s dramatickým účinkem. Velmi opatrní budou na každém svém kroku též všichni, jimž v roce 2020 bude 21, 42, 63 a 84 let. Více k zamyšlení najdete v článku Cyklické krize v životě.

Neptun z Ryb na Lvy nemá vliv

Týká se období 2011 – 30.3. 2025

I v roce 2022 stále prochází Neptun svým královstvím, znamením Ryb. V roce 2025 vstoupí do znamení Berana. Lvům nyní nic neobvyklého nepřináší – myšleno ve vztahu k jejich Slunci, k libovolnému jinému prvku již vztah mít může; záleží též, jakým domem právě prochází. Pokud si to šine Vaším prvním domem, tak na Vás, jste-li Lev nebo Lvice, má vliv a nemalý. A i jeho průchod Vaším 12. domem není tím, co byste chtěli :(.

Pluto z Kozoroha Lvům nepomáhá ani neškodí

Týká se období 2008 – 2024

V roce 2022 opět nemá Pluto na Lvy vliv. Pluto putuje znamením Kozoroha od ledna 2008 do roku 2023 a 2024, kdy jej 3x opustí a 2x se vrátí. Ve znamení Vodnáře zůstane pak na delší čas až od 19. 11. 2024 a to se teprve budou dít zajímavé věci, jak v lidské společnosti, tak v životě jednotlivých Lvů.

Tabulka pohybu planet

Tabulka pohybů planet – tu využijte k odhadu, kdy na Vás daná planeta bude mít vliv – jestli na jaře, nebo na podzim, nebo po celý rok. Vaše Slunce je na tolikátém stupni Vašeho znamení (orientačně! = bez výpočtu), kolikátý den znamení jste se narodili. Příklad: 31. 1. = 10. den Vodnáře = 10° Vodnáře, tj. hledám u všech planet vliv, kdy se dostane okolo 10°.

Tabulka pohybu planet 2022

Kolik návštevníků je on-line?

Právě přítomno: 94371 hostů a žádný člen

Kalendář akcí

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Filtr akcí