Horoskop pro Býky na rok 2022

Na rok 2022 budou Býci vzpomínat jako na náročné životní období: Už v letech 2020 a 2021 dával Saturn ve Vodnáři zabrat první skupině Býků, teď si posvítí na další: znamená to pro ně životní krize a zkoušky. Také Uran jim neumožní klidné spaní. Všechno, o čem si Býci mysleli, že tomu rozumí a dobře ovládají, prochází proměnou, často revoluční. Znejistěný Býk poskytuje velmi smutný pohled. Až do roku r. 2025 bude jejich materiální nestabilitu kompenzovat Neptun prostřednictvím posílení partnerských vztahů, duchovního poznání a sociálního cítění. Pluto ještě po 2 roky bude pohánět poslední nevelkou skupinu Býků k vyšším pracovním výkonům i posilovat jejich touhu po významném společenském postavení a moci. Ostatní Býci zvolna přecházejí od řešení materiálního světa k záležitostem spíše duchovním.

 Slunce vstupuje do znamení Býka v roce 2022 20. dubna v 03:24 SEČ a vystoupí 21. května ve 02:22 SEČ.

Jak číst tento horoskop?

Nejprve si najdeme řádek tabulky s svými narozeninami, jako příklad použijeme datum narozenin Jaroslava Haška (r. 1883), 30. dubna. Dle tabulky se ho týká vliv:

 • Jupitera v Rybách příznivě

 • Uranu v Býku příznivě

Osoby narozené s Jaroslavem Haškem ve stejný den se mrknou na články níže a zjistí, že Uran jim naposledy v tomto roce nabídne příležitost k vylepšení příjmů avšak za cenu rizika. Jupiter pak přinese všelijaká vylepšení života, zejména štěstí v lásce, bohužel krátce začátkem února po dobu asi týdne, tou dobou se Jupiter pohybuje rychleji než obvykle.

Vlivy pomalých planet, které nepřehlédneme, neboť jsou dlouhodobější

02 Byci 2022

P=příznivě, N=nepříznivě vyznačené oblasti udávají, kterých z Vás se to týká. Pokud mezi ně patříte, musíte též nahlédnout do pohybů planet (viz tabulka 2 na konci) a odhadnout, kdy asi daný jev pro Vás nastane. Chcete-li to přesně, rovnou se objednejte u mne.

Jupiter v Rybách vylepší Býkům empatii i erotiku

Týká se v roce:

 • 2021 v období 14.5.2021 až 28.7.2021 od 19.12. narozených cca od 21. do 24. dubna

 • 2022 narozených cca od 21. dubna do 21. května

Klíčová slova pro P - příznivý vliv: optimismus, úspěchy, vyšší společenský status, štěstí v každém jednání.

Jak velké Štěstí přinese Jupiter v Rybách Býkům? Jupiter v příznivých vazbách vždy přináší něco příjemného do života. Tentokráte se to bude týkat vylepšení vztahů, duchovního a citového rozvoje a v neposlední řadě krásných prožitků z umění obecně, ale i z vlastní tvorby a tvořivosti. Ve vztazích Býků dojde oboustranně k ujištění o citové stálosti a opětovaní lásky. Milí Býci, máte se na co těšit, protože to bude provázeno mimořádně pěknými společnými chvílemi, inu duše i tělo budou jednat v harmonii. Nevelké množství Býků, kteří mají problém být vázáni na jednoho partnera, většinově jsou totiž Býci věrní, zažije časy pokušení, kdy budou mít dojem, že se na ně příležitosti k navazováním vztahů a milostným pletkám přímo valí. Opatrně, na co kývnete, abyste si spíše nezkomplikovali život. Také pozor na plodnost nejen tvůrčí. Jupiter přeje životu i lásce a má rád i větší množství potomků. To s výhodou mohou využít ti, jež na dítě museli v posledních letech čekat. Platí pro ženy i muže. Nechte si spočítat pro rok 2022 přesné období vlivu Jupitera z Ryb na vás a mějte se k činu. Je to příležitost navíc k těm ostatním, běžně sledovaným astrologickým vlivům na početí potomka. (U mne naleznete jako součást horoskopu zaměřeného na zdraví nebo jako součást kompletního osobního horoskopu).

Jupiter procházející Beranem lidi narozené ve znamení Býka míjí bez povšimnutí

Týká se období 11. 5. 2022 – 28. 10. 2022* a 20. 12. 2022 - 16. 5. 2023, v období od 28. 10. 2022 do 20. 12. 2022 se Jupiter navrací zpět do Ryb a má opět příznivý vliv viz výše. Samozřejmě v individuálním horoskopu vliv mít může i při průchodu znamením Berana. Zajímavé bude například, když poputuje 2. domem v individuálním horoskopu daného Býka, pak mu prospěje vylepšením finanční situace. V případě nepříznivých aspektů v nativním horoskopu by to však znamenalo též: lehko nabyl, lehko (a rychle) pozbyl.

Saturn ve Vodnáři přinese Býkům období krize

Týká se v roce:

 • 2020 narozených cca od 21. do 23. dubna

 • 2021 narozených cca od 22. dubna do 4. května

 • 2022 narozených cca od 1. do 17. května

 • 2023 narozených cca od 13. do 21. května

Klíčová slova pro N - nepříznivý vliv: krize (osobní, profesní i zdravotní), nesoulad s řádem, zatuhlost (mentální i fyzická), překonávání chronických problémů vytrvalostí

Saturn ve Vodnáři byl také novinkou roku 2020 a svůj nepříjemný vliv dále uplatňuje i v roce 2022: Dosud si se Saturnem Býci rozuměli, měli společné cíle: hmotné zajištění jedince a hospodářský růst pro společnost. Že je třeba takové cíle ‚odmakat“, to Býkům zas tolik nevadí, umí se k práci šikovně postavit a po práci lehnout a odpočinout si.

Od konce roku 2020 ale Saturn vytyčuje cíle společenské, zaměřené na optimalizaci a organizaci společnosti, nalezení nového či spíše zefektivnění starého společenského řádu. Nerozumíte tomu? Nic si z toho nedělejte, Býci si nad tím také lámou hlavu. Jde o to, že Saturn se o pár stupňů na své dráze posunul a naznal, že pro hmotné zabezpečení je již uděláno dost, a to, co je nyní potřeba napravit, je fungování a správa společnosti. Chce, aby se věnovala pozornost politice a správě státu (jejich kultuře, spravedlnosti a efektivnosti), upozorňuje na nedostatečný rozvoj vědy a techniky, hlavně však na nedostatečné praktické využití jejich výsledků. Například výzkum v humanitních vědách běží na plné obrátky, a kde jsou použity výsledky? Jsou vůbec použitelné v praxi? Máme kolem sebe technické hračky nebo skutečné pomocníky? Umíme stanovit pravidla pro vývoj umělé inteligence? Saturn také zkontroluje, kdy, kde, kdo, jak a proč vytváří a pracuje s vizemi, které mají směřovat k pokroku (rozvoji) lidstva po všech stránkách, kontroluje, jestli hledáme lidství, spravedlnost a pravdu dostatečně.

Býky čeká spolu s ostatními znameními hledání a nalezení nového řádu ve společnosti, nového přístupu k používání technických vymožeností a vydobytých peněz, hledání společenské spravedlnosti. Bohužel, aspoň z počátku to bude Býkům málo pochopitelné a působit až nepříznivě. „Chytají se“ nejvíce u těch „praktických výsledků“, ostatní jim zatím uniká. Milí Býci, doporučuji tomuto tématu věnovat pozornost, pokud nezareaguje lidská společnost i jednotlivci na vedení a zkoušky Saturnu, je na nebesích připraven Pluto, který vstoupí do Vodnáře později, a transformaci společnosti provede násilnou cestou, nebude-li ke změně připravena. Bohužel opět pro Býky se ztrátami.

Pracovně: Milí Býci, zjistíte, že nestačí tvrdě pracovat a hledět si svého oboru. Očekávejte krizi v podnikání, v zaměstnání i v oboru, kterým se živíte. Bude nezbytné rychle reagovat na změny a současně mít v šuplíku dlouhodobé plány, kroky musí být promyšlené a současně rychlé. Bude nutné sledovat změny ve společnosti i technické či vědecké novinky. Nyní si myslíte, že to přede, děje se to v posledních letech pořád. Inu, budou to rychlejší a významnější změny než dosud, jejichž dopad a vývoj odhadnou jen vizionáři. Neklesejte na mysli, že se v přicházejících změnách neorientujete. Vyčkejte do přechodu Saturnu do Ryb v roce 2023 a zase vše pochopíte, tentokráte i s duchovním nadhledem.

Finančně: Každou korunu obracejte 3x, raději už dnes dobrovolně než pozítří nuceně. Sledujte vývoj vědy a techniky velice pozorně, ať neprohloupíte při investování.

Vztahově: Saturn ve Vodnáři vztahům Býků nepřeje. V tomto období se prosazuje více individualita než sounáležitost. Partnerské vztahy Býků se v této době častěji dostanou do krize. Ani na rodinné vztahy nebude možné se spoléhat. Hrozí odcizení, minimálně však ochladnutí vztahů.

Zdravotně: Saturn ve Vodnáři Štírům, Lvům i Býkům může přichystat onemocnění, která jsou typická pro Vodnáře: tzv. nemoci krve, a to jak v oblasti složení krve, např. chudokrevnost, vysoká srážlivost krve apod., tak nemoci krevního oběhu, saturnskou kvalitu má třeba nedostatečné prokrvení končetin či zúžení až neprůchodnost cév vlivem např. cholesterolu. Do nemocí krve patří v přeneseném významu i nemoci geneticky podmíněné. Dále vše související s prochladnutím a vleklými záněty – typická oblast na těle: kolem kotníku, holeň a lýtko. Příklad: zánět žil v oblasti lýtka. Než doběhne Saturn do míst, kde bude působit právě na Vás, zajděte k lékaři, nechte si udělat všechna vyšetření a testy, zmenšíte tím dopad. Saturn má rád poctivý a pracovitý přístup k řešení problémů. Opak bolestivě trestá.

Kromě tohoto okruhu zdravotních potíží může Saturn Býkům přitáhnout jejich typické problémy: zatuhnutí šíje, problémy s krční páteří, poruchy (snížení) funkce štítné žlázy apod. Je to obdobné jako u Jupiteru, viz výše, jen s tím rozdílem, že Jupiter představuje nemoci projevující se zvětšováním a horkem a Saturn naopak zmenšením, zatuhnutím, ucpáním, omezením, chladem a také bolestí: např. zuby v dolní čelisti, zaskočení sousta při jídle či omezení vnímání chuti.

Vzhledem k tomu, že se problémy v krátkém čase nakupí ve vícero oblastech života, je přirozeným důsledkem působení Saturnu špatná nálada, pesimismus až deprese. Býci naštěstí hodně ustojí, mají dobrý fyzický základ, jsou odolní i psychicky a neukvapují se v činech. Uvěří-li v návrat dobrých časů, sami zas budou mít dost sil se osobně o dobré časy zasloužit.

Uran z Býka překvapuje a někdy i drtí

Týká se v roce:

 • 2018 narozených cca od 21. do 23. dubna

 • 2019 narozených cca od 21. do 26. dubna

 • 2020 narozených cca od 22. do 30. dubna

 • 2021 narozených cca od 26. dubna do 6. května

 • 2022 narozených cca od 30. dubna do 10. května

 • ve znamení zůstává až do roku 2025

Působení Uranu na jednotlivce trvá několik týdnů až měsíců, nutno spočítat pro konkrétního jedince.

Klíčová slova pro P - příznivý vliv: originalita, šťastné náhody, prudká změna, překračování či posun hranic, vhled, síla ducha

Již jsem pro Býky k tomu napsala a zůstává v platnosti:

Ostatně Býci z počátku znamení jsou první na ráně a budou pokusnými králíky působení Uranu, které bude rozhodně nevyzpytatelné, ba nejspíše i dvojsečné. V životech jednotlivců půjde především o náhlé a naprosto překvapivé změny majetkových poměrů a hodnotového systému. A to do obou extrémů. Uran nemá smysl pro přiměřenost. Peněz tak budete mít příliš málo, nebo příliš mnoho. Budete je hodně chtít, nebo je budete považovat za zbytečné. Budete si vážit sebe samých, lidskosti a lidí, kteří jsou laskaví a moudří, kteří něco umějí a mohou hodně dát světu, nebo vám půjde pouze o naplnění vašich fyzických potřeb, kdežto Vaše duševní, sociální a duchovní potřeby, problémy ostatních lidí a osud světa vám budou připadat směšné a bezvýznamné.

I pro celou lidskou společnost bude vstup Uranu do znamení Býka nezvyklý, až nepříjemný. V letech, kdy se v tomto znamení vyskytoval, docházelo ke společenským změnám typu pozemkové a majetkové reformy, přerozdělení světa, nových hranic států, ale i k hladomorům a podobně.

Milí Býci, v dějinách civilizace se Uran v Býku projevuje s pravidelností 84 let, ve změnách Vašeho života však na působení Uranu nemusíte tak dlouho čekat. Zaznamenáte je každých 21 let, zkuste si přesně vzpomenout, co jste řešili v životě před 21, 42, případně před 63 lety. Projděte si opětovně tato témata a usuzujte sami, jak mnoho se vás nyní znovu týkají, zda se opravdu v průběhu let vždy vracela a v novém hávu. Uvědomte si – při jejich prožívání –, že Uran vždy preferuje originální řešení. Starých triků nebudete moci využít. Více k zamyšlení najdete v článku Cyklické krize v životě.

Pokud jste Býk, jemuž je více než 84 let, přihlaste se mi prosím, ráda s Vámi na téma působení Uranu pohovořím. Máte u mne horoskop zdarma, výměnou za zážitky a informace z dětství a mládí – protože Uran je natolik originální ve svém působení, že něco takového člověk málokdy vymyslí.

Neptun z Ryb naplňuje citové a duchovní potřeby

Týká se v roce:

 • 2018 narozených cca od 2. do 8. května

 • 2019 narozených cca od 4. do 9. května

 • 2020 narozených cca od 7. do 13. května

 • 2021 narozených cca od 7. do 14. května

 • 2022 narozených cca od 11. do 17. května

 • Neptun prochází svým královstvím, znamením Ryb, od roku 2011 a zůstává až do 30. 3. 2025, kdy vstoupí do znamení Berana.

Působení Neptuna na jednotlivce trvá několik týdnů až měsíců, nutno spočítat pro konkrétního jedince.

Klíčová slova pro P - příznivý vliv: kreativita, inspirace, citlivost, vnímavost, láska a duchovní život.

Již jsem pro Býky k tomu napsala a zůstává v platnosti:

Neptun v Rybách bude v nejbližších letech kompenzovat příliš intenzivní působení planet ze zemských znamení (Pluto – Kozoroh, Uran – Býk, Saturn – Kozoroh a Jupiter se přidal v Kozorohu pro období 12/2019 – 12/2020). Je to období příliš zaměřené na výkon, prosperitu, moc a peníze. To jsou sice cenné hodnoty, ale nic se nemá přehánět, vždy je třeba usilovat o rovnováhu. Tu Býkům zajistí právě Neptun, jenž je podpoří v soucitu k bližním, přivede k charitativním projektům, k dobročinnosti. Také má příjemný vliv na potřebu vyhledávat duchovní prožitky a poznání. V neposlední řadě umožní Býkům hlubší pochopení a prožití souladu a sounáležitosti ve vztazích, zejména partnerských. Navíc přinese Býkům mimořádně krásné intimní zážitky; samozřejmě těm, jichž se to týká – viz výše.

Pluto z Kozoroha reprezentuje sílu vůle a touhu po moci

Týká se v roce:

 • 2018 narozených cca od 8. do 12. května

 • 2019 narozených cca od 10. do 14. května

 • 2020 narozených cca od 12. do 16. května

 • 2021 narozených cca od 13. do 18. května

 • 2022 narozených cca od 15. do 20. května

 • Pluto putuje znamením Kozoroha od ledna 2008 do roku 2023 a 2024, kdy jej 3x opustí a 2x se vrátí. Ve znamení Vodnáře zůstane pak na delší čas až od 19. 11. 2024. To už ale nebude přítelem Býků.

Klíčová slova pro P - příznivý vliv: síla, energie, vůle, moc, ctižádost, proměna

Již jsem pro Býky k tomu napsala a zůstává v platnosti:

Působení Pluta v Kozorohu postrkuje všechna zemská znamení v kariéře a k významnému zlepšení společenského postavení. To zní sice hezky, avšak Pluto dosahuje svých cílů nevybíravými prostředky: manipulací, extrémním používáním vůle, fanatismem. Pluto velmi zesiluje touhu po moci. Pokud, milí Býci, podlehnete, neuhlídáte si zlatou střední cestu, snadno vás mohou v důsledku vašich nevhodných činů opustit přátelé či se vás může stranit rodina. Ani partnerské vztahy nemusejí skončit bez pošramocení. Na druhou stranu Pluto přímo dolévá fyzickou i duševní energii, což jistě zužitkujete k uskutečnění svých cílů v profesi. Má to ještě jeden skrytý bonus – stručně řečeno: Budou z vás vášnivější milenci a milenky ;-). Jak toho využijete a s kým, je opět na uváženou.

Tabulka pohybu planet

Tabulka pohybů planet – tu využijte k odhadu, kdy na Vás daná planeta bude mít vliv – jestli na jaře, nebo na podzim, nebo po celý rok. Vaše Slunce je na tolikátém stupni Vašeho znamení (orientačně! = bez výpočtu), kolikátý den znamení jste se narodili. Příklad: 31. 1. = 10. den Vodnáře = 10° Vodnáře, tj. hledám u všech planet vliv, kdy se dostane okolo 10°.

Tabulka pohybu planet 2022

 

 

 

Kolik návštevníků je on-line?

Právě přítomno: 94447 hostů a žádný člen

Kalendář akcí

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Filtr akcí