Váhy (Libra)

Rok 2019 zpříjemníVáhámJupiter. Mnohé z nich si tak na chvíli odpočinou od neustálého stresu, především pracovního, který jim vytváří působení Pluta a nyní i Saturnu.Navíc dlouhodobýneblahý vlivUranukončí 6. března a stačí potrápit jenposlednískupinku Vah z konce znamení,nedopřával anedopřeje jim pohody a klidu ve vztazích.Od března však bude „neškodný“ společně s Neptunem.Pluto nedá pokoje a bojuje (z Kozoroha) na život a na smrt o moc, a to dosti nevybíravými prostředky. A Saturn se k němu ve vší spravedlnosti a vážnosti přidá, bude nutit Váhy přijmout jeho archaický avšak plně funkční řád. O svobodném projevu názoru si některé Váhy budu muset nechat zdát.

Slunce vstupuje do znamení Vah v roce 2019 23. září v 08:50 a začne nám podzim. Slunce svoji pouť znamením Vah ukončí 23. října ve 18:20 SEČ.

Podrobně:

Jak číst tento horoskop snadno a rychle ve 4 krocích

Vlivy pomalých planet

vlivy, které nepřehlédneme, neboť jsou dlouhodobější

Vahy 2019

P=příznivě , N=nepříznivě vyznačené oblasti udávají, kterých z Vás se to týká. Pokud mezi ně patříte, musíte též nahlédnout do pohybů planet (viz tabulka 2 na konci) a odhadnout, kdy asi daný jev pro Vás nastane. Chcete-li to přesně,rovnou objednejte u mne.

Jupiter ve Střelci Vahám usnadní a zpříjemní život

Týká se v roce:

 • 2018 (8. 11.až konec roku)narozených cca od23. září do 4. října

 • 2019 (začátek roku až 2.12.) narozených cca od3. října do22.října

Klíčová slova pro P - příznivý vliv: optimismus, úspěch, štěstí, ochrana shůry = nebesa i vlivní lidé

Již jsem pro Váhyk tomunapsalaa zůstává v platnosti:

Velkou výhodou Vah ze začátku znamení je, že jim Jupiter vylepší život až po nepříznivém „školení“ od Saturna. Vrátí jim ztracený optimismus, opět začnou žít pestrým společenským životem. Přestane jim v životě převládat nutnost věnovat se práci a kariéře nad ostatními částmi života. Dokonce těmto Vahám vlivní přátelé a známí mohou pomoci v nejrůznějších oblastech života, někomu s vylepšením kariéry, někomu spraví pocuchané nervy a zdraví a najdou se i šťastlivci, kterým se přízeň vlivných promítne i do vylepšení příjmů. Celkově postupně jednotlivým Vahám Jupiter vylepší život a pomůže zapomenout na protivná léta, kdy je potrápil Uran, Pluto a naposledy i Saturn. Od listopadu opět pro ně nastává klidnější a šťastnější období.“

Jupiter v Kozorohu Váhy potrápí jen málo

Týká sev roce:

 • 2019 (2. 12.až konec roku) narozených cca od23. září do 4. října

 • 2020 (začátek roku19.12. ) narozených cca od3. října do22.října

Klíčová slova pro N - nepříznivý vliv: přepínání se, nespolehlivost, nespravedlivost, soudní prohry, mravní ústupky

Novinka roku pro Váhy:Jupiter na Váhy není tak přísný jako Saturn, přesto přináší přepracování a stres. Váhy si budou chtít ulehčit život a občas někde něco ošidit, ne vždy jim tovšak projde. V době, kdy konkrétně na Vás působí daný aspekt, se raději vyhněte úředním jednáním a nevyvolávejte pře, zejména soudní. Přílišné lpěnínapohodlí a požitcích a kompenzování stresu nezdravým životním stylem a jídlem Vám může zařídit nadváhu. Rovnováhu udržovat, milé Váhy, rovnováhu, ale raději zdravě: zdravý spánek, čerstvý vzduch a čistá voda.I tak se dá vyrovnávat stres a odstraňovat jedy z těla i mysli.

Saturn v Kozorohu se přidal k Plutu a Váhy z počátku znamení prožene

Týká se v roce:

 • 2017 (20.12.až konec roku) narozenýchcca23.a 24.září

 • 2018narozených cca od23. září do 4. října

 • 2019narozených cca od2. října do14.října

 • 2020 (začátek roku22.3. plus2.7. - 17.12.) narozených cca od14. října do22. října

Klíčová slova pro N - nepříznivý vliv:zátěž, obtíže, stres, dřina, přísnost a pedantství nadřízených, náročné až vyčerpávající úkoly

Z toho vyplývajícízdravotní potížev oblasti: ledviny, vaječníky a močové cesty (citlivá oblast Vah) pluskůže, zuby, kosti, klouby, svaly (citlivá oblast Kozoroha);klíčová slova pro tyto nemocichlad, bolest, zatuhnutí, omezení, srůst, chronické.

Již jsem pro Váhyk tomupsalaa zůstává v platnosti:

Saturn prochází svým domovským znamením od 20.12.2017 do roku 2020, kdy je 22.3. opustí, vstoupí do znamení Vodnáře, aby se na krátký čas, od 2.7.2020 do 17.12.2020, ještě mohl vrátit. Od konce roku 2020pilně pracuje ve znamení Vodnáře, kde dříve také aktivně šéfoval a současnosti je emeritním vládcem. Od roku 1781, od svého objevu pro stávající civilizaci, převzal jeho povinnosti Uran. Vahám Saturn ze znamení Vodnáře bude naopak intenzivně pomáhat, tak se nyní na něj nedívejte nespokojeně.

Saturn působící z Kozoroha je jedna z důležitých změn roku 2018. Zatímco zemská znamení budou z průchodu Saturna jeho domovským znamením těžit, všechna kardinální znamení (Beran, Rak, Váhy i Kozoroh), která najdeme vždy na začátku ročních období, z toho budou mít problémy. Saturn vždy představuje řád a pořádek, v Kozorohu se přidávají vyšší ambice na dobré místo ve společnosti a potřeba uspořádat si hmotné statky. Jenže právě tohle půjde proti usilování Vah o šťastný a harmonický život. V době působení Saturnu z Kozoroha se snadno setkají se sucharským a přísným šéfem či učitelem, kterého zajímají jen fakta a výkon. Takováto vůdčí osobnost sice Váhám ambiciózně nalajnuje jejich život, ale nebude to k žití. Rozhodně ne pro Váhy z počátku znamení. Neustálé řešení problémů souvisejících prací a kariérou, bude odvádět Váhy od jejich přirozených cílů a to je vytváření harmonie ve vztazích – především partnerských. Ty se jim samospádem, z nedostatku času, poněkud zhorší. Milé Váhy, zaměřte na čas pozornost na harmonizaci vztahů na pracovišti, mírně ale účinně a neodbytně vylepšujte pracovní prostředí … ALE současně musíte splnit všechny požadavky přísného Saturna: buďte spolehlivé, disciplinované, zapojte vytrvalost, přesnost a metodičnost při práci. A vydržte, Saturn je sice přísný a náročný, ale jeho vliv netrvá věčnost. V zaměstnání či podnikání nečekejte postup, ale spíše zkoušku, která, pokud jí složíte úspěšně, bude později oceněna.Protože vliv trvá přeci jen pár týdnů, čekejte zátěž i pro tělesné a duševní zdraví. V těle se vám mohou objevit všelijaké bolesti pohybového aparátu: klouby, svaly či šlachy, problematická kůže, ale také vaše Achillova pata může zabolet – a to jsou ledviny, vaječníky a močové cesty, pozor na nachlazení. Při zátěži pravidelně odpočívejte, vhodně cvičte a nezapomínejte na pitný režim. Vše zase odezní, jen co Saturn „vyběhne“ z aspektu s Vaším Sluncem. I dušička si pak oddychne, neboť v době působení Saturna vás budou přepadat pocity marnosti až beznaděje, že něco můžete změnit, že všechny potíže „jistě budou trvat věčnost“, případně a ve vážnějších případech přejdou k depresím. Pokud k tomu máte sklony, buďte ve střehu.“

Uran konči průchod znamením Berana a Váhám se zklidní vztahy

Týká se v roce:

 • 2018 (začátek roku až15.5. plus 6.11. až konec roku)narozených ccaod17. do22. října

 • 2019 (začátek roku až6.3) narozených ccaod20.do22.října

Klíčová slova pro N - nepříznivý vliv: prudkost, hádavost, roztržitost, ukvapenost, chyby, úrazy, ztráty, konflikty s autoritami

Již jsem pro Váhyk tomunapsalaa zůstává v platnosti:

Do května 2018 a pak ještě pár měsíců mezi listopadem a březnem bude Uran narušovat vztahy poslední skupinky Vah. Protože jsou Váhy mistry ve vylepšování a udržování vztahů, byť se to současně celý život učí, dokud to neodvedou k dokonalosti, věřím jim, že cosi zbrklostí a tvrdostí získanou vlivem Uranu pokazí, zase za pár měsíců dokáží napravit.

Uran vstoupí do znamení Býka a začne život Vah bez překvapení

Týká se období od 6. 3. 2019, kdy nastane vstup do Býka. Po letech strávených v nepříznivém vlivu Uranu z znamení Berana, čekají Váhy roky „prázdnin“, a to až do roku 2025 a 2026, kdy na ně Uran nebude mít ani příznivý ani nepříznivý vliv.

Samozřejmě v individuálním horoskopu je všechno jinak, a tak například Váhy s ascendentem v Býku projdou těžkým, životním obdobím nebo pokud jste Váha a máte znamení Býka v 10. domě, na rozdíl proti ostatním Vahám nevyjdete z překvapení a zvratů v životě. Ale i na jiných místech vašeho horoskopu může mít vliv Uran podstatný, i když na vaše Slunce ve Vahách nemá žádný vliv.

Neptun v Rybách nemá na Váhy vliv

Neptun putuje znamením Ryb již od roku 2011 a bude jím pokračovat až do 30. 3. 2025, kdy vstoupí do znamení Berana a na Váhy vliv mít bude.

Vlivem Pluta z Kozoroha jsou další Váhy pod silným tlakem

Týká se v roce:

 • 2018narozených ccaod10. do14. října

 • 2019narozených ccaod12. do16. října

Klíčová slova proN -nepříznivý vliv:zátěž, obtíže, stres, dřina, přísnost a pedantství nadřízených, náročné až vyčerpávající úkoly

Z toho vyplývajícízdravotní potížev oblasti: ledviny, vaječníky a močové cesty (citlivá oblast Vah) pluskůže,zuby,kosti, klouby, svaly (citlivá oblast Kozoroha);klíčová slova pro tyto nemocihluboký nebo dlouho se skrývající zánětlivý stav,chronickábolest, vynucené změny pohybu, chování a průmět do psychiky a její dlouhodobé ovlivnění.

Již jsem pro Váhy k tomu napsalaa zůstává v platnosti:

Pluto putuje znamením Kozoroha od ledna 2008 do roku 2023 a 2024, kdy jej 3x opustí a 2x se vrátí. V následujícím znamení Vodnáře zůstane pak na delší čas až od 19. 11. 2024 a na čas Vahám naopak trochu prospěje.

Od roku 2008 má již více než polovina Vah za sebou nepříjemnosti a problémy, které jim způsobuje Pluto. V roce 2018 se zaměří na další skupinku. A stejně jako u těch předchozích, Pluto představuje problémy v práci a podnikání, především manipulace a intriky a problémy se sebeprosazením. Ani mimo oblast práce se postiženým Vahám nemusí dařit dosahovat úspěchů, zejména těch měřitelných, materiálních. Negativní vliv Pluta může zasáhnout i do rodinných a partnerských vztahů, kde se též může projevit boj o moc, tajnůstkářství a intriky. To vše představuje vysokou míru stresu a není pak divu, že to má i neblahý dopad do tělesného zdraví a na duševní rovnováhu. Nejvíce hrozí pomalu se rozvíjející skryté záněty, probíhající hluboko v těle, chronické zánětlivé stavy kůže, kostí, kloubů a zubů. Zánětlivá onemocnění se mohou objevit také v citlivé oblasti Vah – ledviny, vaječníky a močové cesty.

Tabulka pohybu planet (zobrazit)

Tabulka pohybů planet – tu využijte k odhadu, kdy na Vás daná planeta bude mít vliv – jestli na jaře, nebo na podzim, nebo po celý rok. Vaše Slunce je na tolikátém stupni Vašeho znamení (orientačně! = bez výpočtu), kolikátý den znamení jste se narodili. Příklad: 31. 1. = 10. den Vodnáře = 10° Vodnáře, tj. hledám u všech planet vliv, kdy se dostane okolo 10°.

Tabulka pohybu planet 2019

Jste pozorná čtenářka či pozorný čtenář?

Našli jste v tomto článku více než 5 chyb? Buďte první, kdo na ně upozorní, napište mi je e-mailem a získejte okamžitý horoskop v hodnotě 200 Kč. I když je okamžitý, nepadá z nebes a na termínu výkladu se musíme domluvit :-).

Vahám v roce 2020 končí nepříjemné časy a postupně, tak, jakSaturn opouští znamení Kozoroha, se vše zase začíná  dařit.Navíc přejde koncem roku společně s Jupiterem do znamení Vodnáře a budou k úspěchu nápomocni. Zrozenci z konce Vah si budou muset ještě chvíli počkat, než vyklouznou z tenat Pluta. Uran a Neptun se o Váhy nyní nezajímají.

Slunce vstupuje do znamení Vah v roce 202022. září v 14:30a začne nám podzim. Slunce svoji pouť znamením Vah ukončí 22. října ve 23:59SEČ.

Podrobně:

Jak číst tento horoskop snadno a rychle ve 4 krocích

Vlivy pomalých planet, vlivy, které nepřehlédneme, neboť jsou dlouhodobější.

Vahy 2020

P = příznivě, N = nepříznivě vyznačené oblasti udávají, kterých z Vás se to týká. Pokud mezi ně patříte, musíte též nahlédnout do pohybů planet (viz tabulka 2 na konci) a odhadnout, kdy pro Vás daný jev asi nastane. Chcete-li to přesně,rovnou se objednejte u mne.

Jupiter v Kozorohu Vahám přináší nepříjemnosti

Týká se v roce:

 • 2019 (2. 12. až konec roku) narozených ccaod23. do 29.září

 • 2020(začátek rokuaž 19.12. )narozenýchcca od 28. září do 22. října

Klíčová slova pro N - nepříznivý vliv:přepínání se, nespolehlivost, nespravedlivost, soudní prohry, mravní ústupky

Již jsem pro Váhy k tomu psala a zůstává v platnosti:Jupiter na Váhy není tak přísný jako Saturn, přesto přináší přepracování a stres. Váhy si budou chtít ulehčit život a občas někde něco ošidit, ne vždy jim to všakprojde. V době, kdy  daný aspekt působí konkrétně na Vás, se raději vyhněte úředním jednáním a nevyvolávejte pře, zejména soudní. Přílišné lpění na pohodlí a požitcích i kompenzování stresu nezdravým životním stylem a jídlem Vám může přivodit nadváhu. Rovnováhu udržovat, milé Váhy, rovnováhu, ale raději zdravě: zdravý spánek, čerstvý vzduch a čistá voda, itak se dá vyrovnávat stres a odstraňovat jedy z těla i mysli.

Jupiter ve Vodnáři přináší samé štěstí a podporuje úspěchy

Týká se v roce:

 • 2020narozených cca od 23. do 24. září

 • 2021 narozených cca od 23. září do 22. října

Klíčová slova pro P - příznivý vliv:štěstí, expanze, podpora „shora“ - nařízených i bohů

Od 19. 12. 2020 zahrne Jupiter nejen Vodnáře, ale i ostatní vzdušná znamení, svou přízní. Škoda, že to trvá jen 2-3 týdny pro každého. Jde o vhodný čas, kdy požádat šéfa o zvýšení platu či požádat milovanou o ruku, čas urovnat letité spory i vhodná doba pro investice. Milé Váhy, choďte hodně do společnosti, rozšiřte svůj okruh známých, nechte se inspirovat Vodnáři a starejte se o vývoj společnosti. Chopte se příležitosti, využijte přízně nebes, nadřízených či vlivných osob!

Saturn v Kozorohu se přidal k Plutu a nyní školí Váhy z konce znamení

Týká se v roce:

 • 2017narozených cca od21. do 24. září

 • 2018narozených cca od 23. září do 4. října

 • 2019narozených cca od 2. října do 14. října

 • 2020(začátek roku až 22. 3. plus 2. 7. - 17. 12.)narozených cca od 14. října do 22. října

 • od 2021 působí již z Vodnáře

Klíčová slova pro N - nepříznivý vliv:zátěž, obtíže, stres, dřina, přísnost a pedantství nadřízených, náročné až vyčerpávající úkoly

Z toho vyplývajícízdravotní potížev oblasti:ledviny, vaječníky a močové cesty(citlivá oblast Vah) pluskůže, zuby, kosti, klouby, svaly(citlivá oblast Kozoroha); klíčová slova pro tyto nemoci:chlad, bolest, zatuhnutí, omezení, srůst, chronické.

Již jsem pro Váhy k tomu psala a zůstává v platnosti:

Saturn prochází svým domovským znamením od 20. 12. 2017 do roku 2020, kdy je 22. 3. opustí, vstoupí do znamení Vodnáře, aby se na krátký čas, od 2. 7. 2020 do 17. 12. 2020, ještě mohl vrátit.Od konce roku 2020pilně pracuje ve znamení Vodnáře, kde dříve také aktivně šéfoval a v současnosti je emeritním vládcem. Od roku 1781, od svého objevu pro stávající civilizací, převzal jeho povinnosti Uran. Vahám bude Saturn ze znamení Vodnářenaopak intenzivně pomáhat,tak sena něj nyní nedívejte nespokojeně.

Saturn působící z Kozoroha představuje jednu z důležitých změn od roku 2018. Zatímco zemská znamení z průchodu Saturna jeho domovským znamením těží, všechna kardinální znamení (Beran, Rak, Váhy i Kozoroh), která najdeme vždy na začátku ročních období, z toho mají problémy. Saturn vždy představuje řád a pořádek, v Kozorohu se přidávají vyšší ambice na dobré místo ve společnosti a potřeba uspořádat si hmotné statky. Jenže právě tohle půjde proti usilování Vah o šťastný a harmonický život. V době působení Saturnu z Kozoroha se snadno setkají se sucharským a přísným šéfem či učitelem, kterého zajímají jen fakta a výkon. Takováto vůdčí osobnost sice Vahám ambiciózně nalajnuje jejich život, ale nebude to k žití, rozhodně ne pro Váhy. Neustálé řešení problémů souvisejících prací a kariérou, bude Váhy odvádět od jejich přirozených cílů, tj.vytváření harmonie ve vztazích – především partnerských. Ty se jim samospádem, z nedostatku času, poněkud zhorší. Milé Váhy, zaměřte na čas pozornost na harmonizaci vztahů na pracovišti, mírně, ale účinně a neodbytně vylepšujte pracovní prostředí. Současně ALE musíte splnit všechny požadavky přísného Saturna: buďte spolehlivé, disciplinované, zapojte vytrvalost, přesnost a metodičnost při práci. A vydržte, Saturn je sice přísný a náročný, ale jeho vliv netrvá věčně. V zaměstnání či podnikání nečekejte postup, ale spíše zkoušku, která, pokud ji složíte úspěšně, se později dočká ocenění.Protože vliv trvá přeci jen pár týdnů, čekejte zátěž i pro tělesné a duševní zdraví. V těle se vám mohou objevit všelijaké bolesti pohybového aparátu: kloubů, svalů či šlach, kožní problémy, ale také Vaše Achillova pata může zabolet; dále jde o ledviny, vaječníky a močové cesty, pozor tedy na nachlazení. Při zátěži pravidelně odpočívejte, vhodně cvičte a nezapomínejte na pitný režim. Vše zase odezní, jen co Saturn „vyběhne“ z aspektu s Vaším Sluncem. I dušička si pak oddychne, neboť v době působení Saturna Vás budou přepadat pocity marnosti až beznaděje, že něco vůbec můžete změnit, že všechny potíže „jistě budou trvat věčnost“, jež mohou ve vážnějších případech přejdít k depresím. Pokud k tomu máte sklony, buďte ve střehu.“

Saturn ve Vodnáři vytváří nový řád

Týká se v roce:

 • 2020narozených cca od23. do 24. září

 • 2021narozených cca od 24. září do 6. října

 • 2022narozených cca od 3. do 18. října

 • 2023narozených cca od 14. do 22. října

Klíčová slova pro P - příznivý vliv:vytrvalost, řád, houževnatost, forma

Milé dámy a pánové Váhy, Saturn vnese řád do Vašich životů a také do života celé společnosti. V tomto procesu budete nezbytní, neboť samotní Vodnáři jsou příliš revolucionářští, příliš velcí bořiči starého a příliš velcí vizionáři. Žádají něco, k čemu společnost doroste až za několik staletí. Ovšem Vy, s Vaším uměním kompromisu a diplomatickými zkušenostmi, pomůžete vytvořit právě to, co je přijatelné pro většinu a přiměřené dnešku. Díky Vám bude změna  funkční a snad i spravedlivá. To, co se odehraje v širší společnosti, proběhne v malém provedení i ve Vašich životech. V soukromých záležitostech se rovněž věnujte nalézání nového, ruku v ruce s oprašováním starých osvědčených triků.

Pracovně podobně jako Vodnáři: Projděte staré informace a přezkoumejte dříve používané dobré zvyky a kontakty. Najděte v tom to nejcennější a znovu uveďte v každodenní život. Vše prověřujte. Dohlížejte na plnění časového harmonogramu. Upravte svoje zvyky, dejte jim nový řád a pravidelnost. Pomůže Vám to složit nejednu zkoušku a dojít trvalých úspěchů, ať už jste ve studentském věku či zralejší. Přečtete si příklady všednodenního využití vlivu Saturna z Vodnáře uvedené v horoskopu pro Vodnáře na rok 2020.

Finančně:Čas Saturna ve Vodnáři je vhodným časem k nákupu techniky, která má sloužit dlouho. Při investicích a práci s penězi klaďte důraz na kvalitu, dlouhou životnost, lepší uspořádání, zvýšení efektivnosti a uvedení nápadů do praxe.

Vztahově: Saturn ve Vodnáři do vztahů mluví jen okrajově, zato přeje neobvyklým láskám, přátelstvím i netradičním hodnotám v tradičních rodinách, vytváří stálost a říká:

 • stará láska nerezaví

 • neber si všechno osobně

 • buď spravedlivý, spolehlivý a hraj podle pravidel.

Uran ve znamení Býka znamená klidnější život Vah

Týká seobdobí od 6. 3. 2019. Po letech strávených v nepříznivém vlivu Uranu ze znamení Berana, čekají Váhy roky „prázdnin“, a to až do roku 2025 a 2026, do té doby na ně Uran nebude mít ani příznivý, ani nepříznivý vliv.

Samozřejmě v individuálním horoskopu je všechno jinak, a tak například Váhy s ascendentem v Býku projdou těžkým, životním obdobím, nebo pokud jste Váha a máte znamení Býka v 10. domě, na rozdíl oproti ostatním Vahám nevyjdete z překvapení a zvratů v životě. Ale i na jiných místech Vašeho horoskopu může mít vliv Uran podstatný, i když na Vaše Slunce ve Vahách nemá žádný vliv.

Neptun v Rybách nemá na Váhy vliv

Neptun putuje znamením Ryb již od roku 2011 a bude jím pokračovat až do 30. 3. 2025, kdy vstoupí do znamení Berana a na Váhy vliv mít bude.

Vlivem Pluta z Kozoroha jsou další Váhy pod silným tlakem

Týká se v roce:

 • 2018narozených cca odod 10. do 14. října

 • 2019narozených cca odod 12. do 16. října

 • 2020narozených cca od od 14. do 18. října

 • ve znamení zůstává až do let 2023-2024, kdy na třikrát bude opouštět znamení

Klíčová slova pro N - nepříznivý vliv:zátěž, obtíže, stres, dřina,boj o moc, manipulace, agresivita, napětí, útlak

Z toho vyplývajícízdravotní potížev oblasti:ledviny, vaječníky a močové cesty(citlivá oblast Vah) pluskůže, zuby, kosti, klouby, svaly(citlivá oblast Kozoroha); klíčová slova pro tyto nemoci:hlubokýnebo dlouho se skrývající zánětlivý stav,chronickábolest, vynucené změny pohybu, chování a promítnutí do psychiky a její dlouhodobé ovlivnění.

Již jsem pro Váhy k tomu napsalaa zůstává v platnosti:

Pluto putuje znamením Kozoroha od ledna 2008 do roku 2023 a 2024, kdy jej 3x opustí a 2x se vrátí. V následujícím znamení Vodnáře zůstane pak déle až od 19. 11. 2024 a na čas Vahám naopak trochu prospěje.

Od roku 2008 má již více než polovina Vah za sebou nepříjemnosti a problémy, které jim způsobuje Pluto. V roce 2020 se zaměří na další skupinku. A stejně jako u těch předchozích, Pluto představujeproblémy v zaměstnání a podnikání, především manipulace a intriky a problémy se sebeprosazením. Ani mimo oblast práce se postiženým Vahám nemusí dařit dosahovat úspěchů, zejména těch měřitelných, materiálních. Negativní vliv Pluta může zasáhnout ido rodinných a partnerských vztahů, kde se též může projevit boj o moc, tajnůstkářství a intriky. To vše představuje vysokou míru stresu a není pak divu, že to má ineblahý dopad na tělesného zdraví a duševní rovnováhu. Nejvíce hrozí pomalu se rozvíjející skryté záněty, probíhající hluboko v těle, chronické zánětlivé stavy kůže, kostí, kloubů a zubů. Zánětlivá onemocnění se mohou objevit také v citlivé oblasti Vah – ledvinách, vaječnících a močových cestách.

Tabulka pohybu planet

Tabulka pohybů planet – tu využijte k odhadu, kdy na Vás daná planeta bude mít vliv – jestli na jaře, nebo na podzim, nebo po celý rok. Vaše Slunce je na tolikátém stupni Vašeho znamení (orientačně!= bez výpočtu), kolikátý den znamení jste se narodili. Příklad: 31. 1. = 10. den Vodnáře = 10° Vodnáře, tj. hledám u všech planet vliv, kdy se dostane okolo 10°.

2020 Pohyb planet

V roce 2021 se většině Vah daří velmi dobře.Až na malou skupinku z konce znamení, kterou ještě ovládá Pluto. Ostatní si užijí kratší či delší přízeň Jupitera či Saturna z Vodnáře. Uran a Neptun Vahám nyní překážky nekladou, ale také nijak nepomůžou.

Slunce vstupuje do znamení Vah v roce 202122. září ve 20:21a začne nám podzim. Slunce svoji pouť znamením Vah ukončí 23. října v 5:51SEČ.

Slunce vstupuje do znamení Vah v roce 2017 dne 22.9. ve 21:02 a přináší nám podzim – coby roční období. Ze znamení vystupuje 19.1. ve 23:23 a pokračuje ve své pouti zodiakem znamením Vodnáře.

Vahám v roce 2017 významně proměňuje život vliv Jupitera, který prochází jejich znamením. Přináší do lidské společnosti spravedlnost, vznešenost, kulturu, krásu a rovnováhu a to vše od podzimu 2016. Dále Vahám, stejně jako v předchozích letech, bude způsobovat nepříjemnosti Uran z Berana, tentokráte však již skupince Vah ze samého konce znamení. Ani Pluto nezahálí a bude pronásledovat Váhy narozené 7.-12. října. Ještě skoro celý rok bude pomáhat Vahám Saturn, který napomůže k naplněnějšímu životu osobám narozeným 13. - 22. října. Přesto již koncem roku stihne i pozlobit Váhy narozené na samém začátku znamení. U těch, kterých se týká současně vliv Jupitera a Uranu s Plutem, je třeba počítat s tím, že vliv Jupitera je kratší, cca 2 týdny, a tak je z dlouhotrvajícího marastu na chvilku vytrhne. Pokud si potřebujete naplánovat důležité kroky, které musí proběhnout v roce 2017, naplánujte si je na dobu, kdy bude Jupiter na Vaší straně a vliv Uranu a Pluta pokud možno co nejmenší.